september 30, 2020

Digitalt verktyg om jämlikhet

I höstas genomförde Amphi en utbildningssatsning på uppdrag av Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun, kopplat till det EU-finansierade projektet SPRÅKA. Utbildningssatsningen riktade sig till enhetschefer och språkombud i kommunernas hemtjänst-verksamheter, i syftet att visa hur ett normkritiskt arbetssätt kan öka förutsättningarna för att skapa jämlika och inkluderande arbetsplatser.

Till uppdraget ingick också framtagandet av ett stödmaterial till enhetscheferna. Innehållet baserades på de behov som utbildningsdeltagarna lyft under utbildningsprocessen. Resultatet blev ett digitalt verktyg med fem pass som behandlar makt, normer, reflektion kring kulturbegreppet, rasism och normkritik. Materialet innhåller även tips på hur cheferna kan fundera över sina egna maktpositioner och förslag på hur materialet kan användas på ett positivt sätt i arbetet. Själva passen ska cheferna gå igenom på sina APT-möten tillsammans med personalen.

Söker du också efter stödmaterial för att stärka och utveckla ditt arbete? Vill du veta mer om Amphis stödmaterial? Mejla oss på info@amphi.se så berättar vi mer!