mars 29, 2019

Fler tar stöd av berättelser från ungdomsfotbollen

”Fotboll för alla” är ett utbildningsmaterial som togs fram med syfte att skapa trygga och inkluderande organisationer. Initialt var målgruppen endast ungdomsfotbollen, men sedan lanseringen 2014 har Amphi kontinuerligt använt materialet i utbildningar riktat till många olika sektorer och sammanhang. Nu kan vi glatt meddela att vi kommer sprida materialet via vår hemsida. I samband med detta kommer tre av filmerna vara tillgängliga att titta på i en månads tid framöver.

KORT OM FILMERNA:
Matchen är en berättelse om hur rasism påverkar och begränsar människors delaktighet. Vi använder den när vi vill skapa känslor och upplevelser som leder till djupare samtal om exkludering, inkludering och likvärdigt bemötande.

Omklädningsrummet handlar om homofobi och destruktiva maskulinitetsnormer, som kan bli tydligare – och farliga – i grupp. Vi använder den särskilt i utbildningar som behandlar ämnen som rör HBTQ-frågor, relationer och våld.

Snacka lyfter normer kring maskulinitet med fokus på se mekanismer som kan försvåra för killar och män att be om hjälp – och ta emot hjälp. Vi använder filmen som ett verktyg för att ge grupper möjlighet att prata om känslor och psykisk (oh)hälsa.

Utöver dessa finns ytterligare två filmer i materialet; Tackling som handlar om normer för kön inom föreningslivet, och hur dessa normer begränsar och exkluderar transpersoner och icke-binära. Samt Analysen som lyfter upp hur föräldrar spär på normer för maskulinitet inom fotbollen.

Arbetar du i verksamheter som möter unga? Ta stöd av metod- och filmmaterialet, beställ via vår hemsida amphi.se eller tryck här! Har du frågor om hur det är att använda materialet? Mejla utbildaren Denise Beniwa Johnson på denise.jonhson@amphi.se

Fotograf: Per Ringqvist