september 30, 2020

Fördjupande perspektiv om våld

Alla ska ha rätt till ett liv fritt från våld och alla ska ha möjlighet att söka stöd för sin utsatthet utan att vara rädd för diskriminering. Det finns studier som visar på att personer som är utsatta för hedersrelaterat våld inte söker stöd för sin utsatthet i samma utsträckning som andra, mycket på grund av risk för att mötas av rasism, islamofobi och stereotypa föreställningar om sin utsatthet.

För att bättre förstå hedersrelaterat våld använder Amphi ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv. Vår avsikt är att på ett pedagogiskt och verksamhetsnära arbetssätt stärka det antirasistiska perspektivet på hedersrelaterat våld, eftersom vi upplever att det saknas idag. Att ha ett antirasistiskt perspektiv i sitt bemötande underlättar för fler att våga söka stöd och synliggör också fler personers utsatthet.

Men vad innebär ett antirasistiskt perspektiv kring hedersrelaterat våld i praktiken? Detta håller vi just nu på att undersöka närmare internt. Vi ställer oss frågor som: Vilka berättelser om heder finns representerade? Vilka kroppar får synas i frågan? Vad signalerar det till mottagaren? Hur kan de utsattas behov sättas i centrum för de stödinsatser som erbjuds?

Resultatet av arbetet hoppas vi ska kunna leda oss i vårt arbete internt och externt mot uppdragsgivare, men i synnerhet i våra produktioner. Vi vill erbjuda organisationer och individer redskap för att motverka strukturer som leder till ett rasistiskt tankesystem som riskerar att osynliggöra, förminska och/eller förtrycka våldsutsatta personer.

För Amphi är målet att alla våldsutsatta personer ska få ett effektivt och rättssäkert skydd och stöd, utifrån hens individuella förutsättningar, villkor och önskemål!

Är du nyfiken på att lära dig mer? Mejla Najla Ahmed på najla.ahmed@amphi.se, eller ring 070 877 86 53.