Amphis nyheter

Forskningskonferens om hedersrelaterat våld och förtryck

maj 9, 2023

I maj fick Narges Ravanbakhsh från Amphi i uppdrag att leda en forskarkonferens i Linköping om hedersrelaterat våld, förtryck och könsstympning av flickor och kvinnor. Arrangörerna bakom konferensen var Jämställdhetsmyndigheten, Barnafrid vid Linköpings universitet och Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Viktiga insikter från forskare och konferensdeltagare

Forskare inom fältet höll presentationer med fokus på deras forskning. De deltog även i ett lite längre panelsamtal som öppnade upp för publiken att ställa frågor och delta i diskussionerna. Några centrala infallsvinklar som kom upp var:

⫸  Kunskap om faktorer som kan innesluta eller mobilisera i arbetet mot hedersrelaterat våld är nödvändig: Vikten av djupgående samtal betonades som ett viktigt verktyg i syfte att förstå individers berättelser och skapa skyddande miljöer.

⫸  Behovet av fungerande lagstiftning: Komplexiteten i problematiken kräver eftertanke och professionell dialog för att förstå lagarnas effekter. Det framkom att det är viktigt att undvika att nya lagar försvårar för utsatta personer att berätta om sin situation.

⫸  Erfarenhetsutbyte kring praktiskt arbete ökar perspektiven: Betydelsen av att skapa allianser, förändring genom möten och samtal, samt att samla och sprida forskning mellan olika aktörer betonades. Att möta människor där de är, lyssna och vara medveten om fördomar var också viktiga insikter.

Tips!

“Konferensen bekräftade att det finns stora behov av att fortsätta fördjupa kunskapen om hedersrelaterat våld, förtryck och könsstympning, och att samverkan mellan forskning och praktik är avgörande för att utveckla effektiva strategier och åtgärder som skyddar och förändrar situationen för utsatta individer”, säger Narges.

Vill du ha hjälp och ny kunskap?

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta info@amphi.se

Läs mer

Inspiration för kommunikatörer om maktmedveten kommunikation

Intervju med United Soul: Om arbete mot rasism och för ”cultural appreciation”