september 30, 2020

Förstudie: Verktyg för förändring

På Hyper Island Karlskrona har studenter startat en grupp där de diskuterar och lyfter vikten av att tydligare integrera intersektionella och normkritiska perspektiv i skolans utbildning och förhållningssätt. Amphi genomförde i samband med detta en förstudie med syfte att identifiera styrkor, utmaningar och behov inför deras förändringsarbete.

Förstudien bestod av en personalenkät och en studentenkät, samt en workshop med personal och en med studenter. Med hjälp av enkäterna fick vi reda på mer om hur skolans arbete med inkludering, antidiskriminering och mångfald upplevs. Workshops blev ett sätt att tydligare inventera normer. Resultatet blev en kortare rapport och ett uppföljningsmöte, där vi diskuterade alternativa vägar framåt och gav tips och rekommendationer.

Förstudier kan läggas upp på många olika sätt. Att starta ett förändringsarbete med just en förstudie underlättar för både er som uppdragsgivare och för oss. Vi får på så sätt en tydligare bild av vad som krävs för att förändringsarbetet ska ge bra resultat – helt enkelt ett väldigt bra sätt att börja jobba på, även i kortare processer!

Vad tror du att insatserna kommer kunna bidra till framåt?
– Med rapporten och kartläggningen har vi nu ett beslutsunderlag som kommer hjälpa oss på Hyper Island i Karlskrona att kunna skrida till verket och arbeta mer konkret och proaktivt med dessa frågor. Till exempel utbilda personalen, säger Jörg Teichgraeber, Program Director på Hyper Island Karlskrona.

Vill du veta mer om hur en förstudie kan se ut? Mejla Denise Beniwa Johnson på denise.johnson@amphi.se, eller ring 070 954 89 07.