januari 22, 2019

Förstudier skapar träffsäkra utbildningsinsatser

Amphi har under en tid processlett två längre uppdrag som båda innefattat organisationsanalyser på olika sätt. Den ena uppdragsgivaren är ett stort internationellt IT-bolag, där Amphi har gjort en förstudie inför utveckling av workshops i likabehandling och normkritik för chefer. Den andra uppdragsgivaren är en utbildningsinstitution där Amphi har genomfört en mer omfattande organisationsanalys inför utveckling av utbildningsinsatser och handledning. Här är några av Amphis tankar kring förstudier som verktyg för förändringsarbete:

VAD KAN FÖRSTUDIER BIDRA MED?
Förstudier innebär alltid en stärkt träffsäkerhet i de insatser vi utformar. Vi på Amphi får djupare kunskap om verksamhetens faktiska behov och förutsättningar och kan därför skräddarsy insatserna på ett bättre sätt.

NÄR ÄR DET RELEVANT MED DEN HÄR TYPEN AV FÖRSTUDIER?
Förstudier är alltid relevanta, men särskilt för verksamheter som själva har bristande kunskap om vilka problem som förekommer, vad de beror på eller om detta inte finns dokumenterat sedan tidigare. Det kan också handla om att uppdragsgivaren behöver få mer kunskap om hur ett problem upplevs internt för att kunna avgöra vilken typ av insats som personalgruppen skulle vara mottaglig för.

HUR KAN DE GENOMFÖRAS?
Upplägget anpassas utifrån syfte, förutsättningar och resurser. Exempel på metoder vi har använt är anonymiserade intervjuer med medarbetare och chefer, verksamhetsobservationer och dokumentanalys.

Vill du veta mer om hur Amphi arbetar med förstudier och organisationsanalyser? Kontakta Malte Sundberg på malte.sundberg@amphi.se eller 072 551 27 97