Amphis nyheter

Funktionsrätt Stockholms Län

januari 2, 2024

Den ideella föreningen Funktionsrätt Stockholms Län ville skapa en gemensam kunskapsgrund i frågor om rasism, antirasism och inkluderingsarbete. Vi fick äran att sätta igång en lärandeprocess i flera steg. En förstudie, baserad på intervjuer med representanter från föreningen, la grunden för innehållet i det paket av workshops som kansli, styrelse och representanter från medlemsorganisationerna deltog i.

Upplevelserbaserat lärande kopplar teori till verklighet

Workshoptillfället med medlemsorganisationerna handlade till stor del om att skapa mer engagemang och förståelse för inkludering och antirasism. Vi ville lyfta hur kunskap om vad rasism är eller kan vara, kan stötta arbetet med medlemsrekrytering. Genom kreativa övningar, som ”Normboxen”, identifierade vi begränsande normer och deras konsekvenser. Vi utforskade Sveriges koloniala historia genom film och diskussioner, och jobbade tillsammans för ökad medvetenhet och kunskap. Trots utmanande ämnen sa deltagarna att innehållet väckte lust och engagemang.

Det är alltid roligt och givande att arbeta för organisationer som kan så mycket och som samtidigt är öppna och nyfikna på att lära nytt. Vi i vår tur fick med oss ny viktigt kunskap om funktionsrättsfrågor, som kommer att stärka vårt   normkritiska förändringsarbete framåt. Det tackar vi varmt för!

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med frågor om rasism, antirasism och inkludering, eller mer om just den här utbildningsprocessen? ☞ Hör av dig till wendy.francis@amphi.se eller ida.ali-lindqvist@amphi.se

Vill du ha hjälp och ny kunskap?

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta info@amphi.se

Läs mer

Rio och klasskompisarna återvänder

Viktiga erfarenheter från samordnare som arbetar strategiskt mot våld