september 30, 2020

Gratis webbutbildning om rasism

På uppdrag av regeringen genomför Forum för levande historia en utbildningsinsats om kunskap om rasism och likvärdigt bemötande. Arbetet har bland annat resulterat i en webbaserad fortbildning för yrkesgrupper inom offentlig sektor. Amphi har tillsammans med Soja, Ljudbang och Studio Lina Forsgren producerat innehållet i fortbildningen på uppdrag av Forum för levande historia.

Materialet består av tre delar; rasismens historia, rasismen idag och likvärdigt bemötande, för att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället idag. Varje del kan genomföras separat och består av en utbildningsfilm, faktatexter på olika teman och ett ljuddrama om en bemötandesituation med tillhörande reflektionsövningar

Webbutbildningen är kostnadsfri och nås via Forum för levande historias webbplats

Är du intresserad av att veta mer om hur din verksamhet kan jobba mer praktiskt med antirasism och bemötandefrågor internt och externt? Mejla Wendy Francis på wendy.francis@amphi.se eller ring 076 626 66 25