september 30, 2020

RFSL Stockholm reflekterar kring utbildarrollen

En av alla tjänster som Amphi erbjuder är grupphandledning för utbildare. Handledningen skapar förutsättningar för att förebygga motstånd och konflikter i utbildningsrummet, och möjliggör utrymme för oss som utbildare att få processa utbildarrollen och utbildarsituationen. Under året handleder Lisa på Amphi bland annat utbildare inom RFSL Stockholm. Vi tog tillfälle att fråga rfsl-utbildarna Moa Johansson och Elliot Edberg hur de upplever handledningen med Amphi.

Vad tar ni med er från handledningen med Amphi hittills?
– Efter våra första träffar med Amphi tar vi med oss en känsla av trygghet och lust inför att fortsätta djupdyka i frågor som rör utbildning – men också funderingar kring oss och våra roller som normkritiska utbildare. Vad gör utbildning med oss, och hur påverkar det våra prestationer i både stort och smått? Mycket spännande!

Är det något särskilt som överraskat er i handledningsprocessen?
– Kanske hur mycket känslor som samtal kring oss och vårt arbete kan skapa – bara det finns en utomstående person (Lisa! <3) som reagerar, funderar och ifrågasätter det vi berättar. Det är en otrolig lyx att få ta del av tillsammans med er.

Vill du också djupdyka i både pedagogiska utmaningar och känslomässiga processer kring utbildning? Mejla Lisa Malmberg på lisa.malmberg@amphi.se för mer information!