oktober 22, 2020

Utforskande handledning stöttar utbildare

Ett område som vi arbetar mycket med på Amphi är att stödja personer som arbetar med utbildning. Vi träffar då utbildare i grupp eller enskilt och fördjupar oss både i yrkesmässiga utmaningar och känslomässiga processer. Genom att bland att reflekter tillsammans kring pedagogiska utmaningar, makt- och normkritiska metoder och upplevelsebaserat lärande, leder vi gruppen mot nya insikter.

Under 2020 har vi via videolänk gett stöd till sex utbildare från Sundbyberg, Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby, med fokus på hur vi kan leda utbildning om våld i nära relationer på distans. I arbetet har vi dels inventerat utbildargruppens behov och sedan gett enskild handledning, gemensamma workshops och stöd i att ta fram material till kommande distansutbildningar. Det har varit väldigt givande att få följa en grupp under det här märkliga halvåret, och tillsammans få utforska hur vi bäst kan genomföra viktig utbildning – även när vi helst inte ska ses fysiskt.

Jobbar du med utbildning och behöver stöd i hur ni kan jobba med utbildning på distans? I höst har vi möjlighet att erbjuda ett begränsat antal kommuner ett kostnadsfritt handledningstillfälle för samtal kring utmaningen med att lägga om utbildningar till distansformatet. Vill du få hjälp att få ordning på distansutbildandet? Slå en signal till Lisa på telefon 0736-48 31 08, eller mejla till lisa.malmberg@amphi.se.