april 1, 2021

Intervju med Tina Andersson

VERA är en av våra mest uppskattade utbildningsmaterial och har använts flitigt av verksamheter från norr till söder. Under vintern har utbildningsmaterialet fått nytt liv och lanserats i digital form. Även kunskapsdelarna har utvecklats för att bättre kunna användas av hälso-, sjukvårds- och tandvårdspersonal som möter barn. Vi pratade med Tina Andersson, regionutvecklare och tf. teamledare på Västra Götalandsregionen, för att höra hur det varit att arbeta med materialet.

Nu har VERA äntligen släppts i digital form! Hur har det varit att använda materialet? 
– Ja, äntligen! Att arbeta med VERA i Västra Götalandsregionen är så värdefullt. Att medarbetare som jobbar i hälso- och sjukvården vet vad man ska göra när man misstänker eller vet att ett barn far illa, eller riskerar att fara illa, är otroligt viktigt. Men det kan ibland finnas ett glapp mellan lagar, regler och riktlinjer och den enskilda medarbetarens vardag. Där behövs kunskap, reflektion och ibland färdighetsträning. VERA hjälper oss i det arbetet!

Materialet är digitalt men inkluderar en hel del interaktiva delar. Hur tycker du att det märks av?
– När jag tar del av innehållet i VERA så stannar budskap och fakta kvar hos mig efter att jag har stängt av datorn. Jag minns vad sjuksköterskan i filmen sa, jag minns vad det stod bakom det vända kortet jag klickade på. Att själv få navigera och leta mig runt i utbildningen hjälper verkligen lärandet, upplevelsen blir en helt annan än att läsa ett stycke text i en riktlinje.

På vilket sätt hoppas du att materialet kan stötta verksamheterna i regionen?
– Jag hoppas att VERA ska bidra till kunskapspåfyllnad hos medarbetare i hälso- och sjukvården och till att man känner sig säkrare i sin yrkesroll vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa. Framförallt hoppas jag att VERA ska stimulera till reflektion och samtal i arbetsgrupper! Materialet innehåller ju många reflektionsfrågor, och medarbetare i Västra Götalandsregionen som har tagit del av VERA berättar att det blir allra bäst när flera kollegor sitter tillsammans och diskuterar dessa. Ett viktigt arbete startar när man pratar vidare med kollegor om frågor som: Hur har vi det hos oss? Vilken är vår rutin när vi misstänker att ett barn far illa? Där tror jag att VERA kan vara en stor hjälp!

För mer information om hur du och din verksamhet får tag på utbildningsmaterialet VERA, mejla info@amphi.se!

Foto: Pontus Johansson