Amphis nyheter

Intervju med United Soul: Om arbete mot rasism och för ”cultural appreciation”

maj 4, 2023

Varför är kulturell appropriering problematiskt och vad kan kreatörer göra för att undvika det? Hur kan verksamheter istället göra när de kommunicerar om, och med, minoriteters kulturella uttryck? Det var två centrala frågor som Amphis medarbetare, Emmanuelle Sylvain och Denise Beniwa Johnson, workshopade om tillsammans med föreningen United Soul.

– Kulturell appropriering kan uppfattas som komplext, men det hjälper att fokusera på hur du kan utöva olika kulturella uttryck med respekt för människorna bakom, säger Denise.

På engelska finns uttrycket ”cultural appreciation” som motsats till ”cultural appropriation”. Även om det inte finns ett direkt motsvarande uttryck på svenska, kan vi ändå arbeta med innebörden.

– Cultural appreciation innebär att du som utövare av ett kulturell uttryck eller konstform, med rötter i en annan kontext än din egen, gör det med respekt för dem som skapat det. Det handlar om att kommunicera tydligt att du är gäst i kulturen och se till att du ger tillbaka till dem du lånar från, förklarar Emmanuelle.

United Soul är en riksorganisation som arbetar för att sprida dans- och urban kultur över hela Sverige samt jobbar för ett mångkulturellt samhälle. Vi passade på att ställa några frågor till Martin C Ferretti, Verksamhetsansvarig på United Soul, efter workshopen med Amphi,

Fick ni några nya insikter eller perspektiv som känns särskilt användbara?

– Ja, insikten om vikten av att prata öppet och transparent om dessa frågor. Vi behöver tillsammans synliggöra normer och strukturer som man möter dagligen men inte alltid reflekterar kring.

Vad ser du som den främsta utmaningen i arbetet?
– Utmaningen är att följa upp så att centralorganisationen och dess medlemsföreningar arbetar med dessa frågor på daglig basis och att de blir självklara i samtliga projekt.

Vill du dela några andra tankar eller lärdomar från workshopen?
– Det väckte flera tankar kring hur vi kan planera och förbereda inför sådana här tillfällen, för att alla deltagare ska känna att de är i ett tryggt rum. Kunskapsnivån kan variera mycket och då behövs olika ingångar för olika deltagare.

Vi ser fram emot att följa United Souls fortsatta arbete mot rasism och med cultural appreciation!

Vill du veta mer?

☞ Kontakta gärna en av våra sakkunniga inom området: emmanuelle.sylvain@amphi.se.  ✔

Vill du ha hjälp och ny kunskap?

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta info@amphi.se

Läs mer

Kartläggning av utbildningsbehov om våld för Botkyrka kommun

Vad är maktmedveten kommunikation?