maj 24, 2019

IT-bolag: ”Inkludering är en del av kärnan”

I slutet av maj håller Amphi den tionde workshopen om inkluderande ledarskap och likabehandling för managers på IT-bolaget Tieto. Under workshopen varvas kunskap och övningar kopplat till likabehandling, med samtal om strategier för en inkluderande företagskultur, likvärdiga karriärmöjligheter och möjliggörande former för teamwork. Vi ställde några frågor om utbildningsinsatserna till Angela Kristiansson, Insights Manager och Head of Inclusion på Tieto:

Varför vände sig Tieto till Amphi?
Vi behövde en specialist inom likabehandlingsarbete och normkritik, det hade inte räckt med någon med generell HR-kompetens. Den pedagogiska ingången är avgörande. Det gäller att kunna lyfta ämnet på ett sätt så att människor inte känner sig anklagade, men samtidigt blir berörda och utmanade.

Har utbildningen gett dig några nya insikter eller verktyg?
Jag har lärt mig mycket om organisationen och hur människor tänker genom att lyssna på deltagarna. Jag har också fått en förståelse för maktstrukturer och hur de samverkar intersektionellt. Många managers har tagit med sig detta och fortsatt att diskutera vilka strukturer och normer som finns här på Tieto och hur vi kan bredda dem.

Vad skulle du säga till de IT-företag som inte vet hur de ska ta sig framåt i frågor om likabehandling?
Först och främst – du måste ha ett business case för att organisationen ska vilja investera i arbetet. Det är också nödvändigt att arbeta nära kunderna och vad de vill ha. Den största utmaningen är att sedan få ihop business-logiken med den här typen av mer långsiktigt förändringsarbete, som inte ger snabba resultat. Här handlar det om att våga satsa långsiktigt och att förstå att ett aktivt inkluderingsarbete är en del av kärnan i en agil organisation.

Vill du veta mer om Amphis helhetslösningar?
Mejla Amphis verksamhetsledare, Emma Lundqvist, emma.lundqvist@amphi.se

Foto: Jana Kay