Besöksadress
Långholmsgatan 21
117 33 Stockholm

Postadress
Amphi Produktion AB
Borgargatan 16 A
117 34 Stockholm

E-post info@amphi.se
Telefon 08-400 504 42


Vägbeskrivning

Vårt kontor ligger vid torget i Hornstull, på Södermalm i Stockholm.

Gå av vid T-bana Hornstull. På perrongen, gå mot “Bussar Hornstull”. Vid Pressbyrån ta höger, sen upp för trapporna till markplan. Inne i gallerian finns en trappa/hiss på vänster sida (mot WC och amningsrum). Ovanför trappan, på vån 5 är vårt kontor. Det står “amphi” i neon i fönstret.

Välkommen!

 • Najla är specialiserad inom frågor om våld i nära relation, hedersrelaterat våld, antirasism och vithetsnormer samt migrationsfrågor.
 • Najla har tidigare arbetat som verksamhetsledare på kvinnojour och projektlett och utbildat inom civilsamhället i över 15 år.

Utbildar och projektledare inom våld i nära relationer, antirasism och vithetsnormer samt migrationsfrågor.

Särskild kompetens kring operativt arbete inom kvinnofridsområdet samt arbetat med unga nyanländas situation.

Har arbetat som verksamhetsledare på kvinnojour samt projektledare och utbildare inom civila samhället i över 15 år.

Najla Ahmed

Utbildare och projektledare

+46 (0)73 234 99 09

 • Alve är dramaturg och manusförfattare. Hen ansvarar för konceptutveckling och projektleder kreativa skrivprocesser.
 • Alve är utbildad på Alma Manusutbildning och Fridhems Folkhögskolas filmlinje och har även erfarenhet av digital kommunikation och form.

Konceptutvecklar manus och projekt inom storytelling. Arbetar som manusutvecklare samt projektleder skrivande processer.

Alve Lindenbaum

Dramaturg / Manusutvecklare

+ 46 (0)70 433 01 06

Malte Sundberg
 • Malte är specialiserad inom normkritisk pedagogik och likabehandlingsarbete. Han har leder processer med fokus på diskriminering, hbtq-frågor och jämställdhetsintegrering.
 • Malte har en magisterexamen i genusvetenskap med inriktning mot praktiskt jämställdhetsarbete och en kandidat i interkulturell pedagogik.

Utbildar och projektleder inom normkritisk pedagogik, organisationsutveckling och likabehandlingsarbete, särskilt mot pedagogisk verksamhet.

Bred kompetens inom diskrimineringsfrågor, förebyggande arbete med fokus på barn och unga, hbtq-frågor, SRHR och jämställdhetsintegrering.

Har arbetat som utbildare i hbtq-organisationer och som utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Har producerat metodmaterial, facktext och arbetat i statliga utredningar.

Malte Sundberg

Utbildare och projektledare

‭+46 (0)72 551 27 97‬

Wendy Francis
 • Wendy är specialiserad inom antirasistiskt och normförändrande organisationsutveckling. Hon ansvarar för Amphis tjänster inom maktmedveten  kommunikation.
 • Wendy är utbildad medievetare med fokus på feministiska, postkoloniala mediestudier, publik- och omvärldsanalys och statsvetenskap.

Utbildar och projektleder inom normkritik, antirasism och vithetsnorm. Särskild kompetens inom kreativt skrivande, postkoloniala kulturstudier och normkritisk verksamhetsutveckling. Har arbetat med textproduktion, utbildning och normkritisk verksamhetsutveckling inom mediebolag och ideell sektor. Är även verksam som poet och storyteller.

Wendy Francis

Utbildare och projektledare

‭+46 (0)76 626 66 25

Denise Beniwa Johnson
 • Denise har expertkunskap om vithetsnormer och antirasism och hon har en masterexamen i management studies.
 • Denise är specialiserad på research och behovsbaserat arbete i statlig verksamhet, utbildningsväsendet, privata företag och civilsamhället.

Utbildar och projektleder inom normkritik, antirasism och vithetsnormen. Specialiserad på research och behovsanalys i organisationer. Har varit projektsamordnare på Agenda Jämlikhet och utbildare på Make Equal. Master i Management studies, Stockholms universitet. Bachelor i Development Studies, Lunds Universitet.

Denise Beniwa Johnson

Utbildare och projektledare

+46 (0)70 954 89 07

Emma Lundqvist
 • Emma har jobbat med inkluderande ledarskap
  och jämlikhetsarbete i 14 år. Hon är idag verksamhetsledare på Amphi.
 • Emma är utbildad genusvetare och har erfarenhet av organisationsutveckling,
  personalledning, rekrytering och kreativa metoder
  för maktkritisk förändring.

Strategisk och praktisk ledning av Amphis verksamhet. Ansvarig för personal och arbetsmiljö, för en hållbar organisation som genomsyras av maktkritisk analys i alla led. Arbetar med normkritisk projektledning och organisationsutveckling. Fil kand i Genusvetenskap, Södertörns Högskola.

Emma Lundqvist

Verksamhetschef (Föräldraledig)

+46 (0)70 990 36 92

 • Narges är utbildad jurist och är specialiserad på juridik inom kommunalt arbete och intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.
 • Narges utbildar och projektleder uppdrag om våld i nära relationer, med särskilt fokus på rutinutveckling, processledning och uppföljning.

Utbildar och projektleder inom våld i nära relation, i synnerhet mot offentlig verksamhet som socialtjänst.
Specialiserad på juridik inom områdena kommunalt arbete och våld i nära relation.

Narges Ravanbakhsh

Utbildare och projektledare

+46 (0)70 956 75 06

 • Debhora är specialiserad inom filmteknik, ljud och postproduktion, och har även erfarenhet av dokumentärfilm och storytelling som verktyg för social förändring.
 • Debhora är utbildad vid Institute of Cinematographic Art and Performance, Mexico City och Stockholms dramatiska högskola.

Producerar och projektleder inom film. Arbetar med filmteknik, ljud och postproduktion, exempelvis filmredigering. Har arbetat som dokumentärfilmare, med deltagande videoproduktion som verktyg för social förändring. Cinematography – Institute of Cinematographic Art and Performance, Mexico City.

Debhora Vega

Filmproducent och projektledare

+46 (0)73 951 18 92‬

Porträtt på Lisa Malmberg
 • Lisa är specialiserad inom normkritisk pedagogik, utbildning och handledning.
  Hon har lång erfarenhet av att leda utbildningsprocesser om våld i nära relationer, utbildningsmetodik och normkritik.
 • Lisa är utbildad i genus- och statsvetare och har gått handledarutbilning hos Byréus/Gilbe.

Projektleder och utbildar inom våld i nära relation och normkritik, stödjer verksamheter i att ta fram rutiner mot våld i nära relation. Handleder grupper i syfte att utveckla verksamheten. Har arbetat i kommun som samordnare för våld i nära relation och som projektsamordnare på MÄN. Kandidatexamen i genusvetenskap och statsvetenskap, Lunds Universitet…

Lisa Malmberg

Utbildare och projektledare

+46 (0)73 648 31 08

Per Ringqvist
 • Per är exekutiv producent och ansvarar för Amphis produktionsarbete. Han har  särskild kompetens inom strategiskt kontaktarbete.
 • Per har en utbildningsbakgrund inom scenkonst och dramapedagogik och grundade Amphi 2003.

Övergripande ansvarig för produktionsarbetet och för att inleda nya samarbeten.

Producerar och projektleder inom film.

Har arbetat på Amphi sedan starten 2003.

Utbildad inom scenkonst och dramapedagogik på Wendelsbergs folkhögskola.

Per Ringqvist

TF Verksamhetschef och producent

+46 (0)70 877 86 53