Besöksadress
Långholmsgatan 21
117 33 Stockholm

Postadress
Amphi Produktion AB
Borgargatan 16 A
117 34 Stockholm

E-post info@amphi.se
Telefon 08-410 616 00


Vägbeskrivning

Vårt kontor ligger vid torget i Hornstull, på Södermalm i Stockholm.

Gå av vid T-bana Hornstull. På perrongen, gå mot “Bussar Hornstull”. Vid Pressbyrån ta höger, sen upp för trapporna till markplan. Inne i gallerian finns en trappa/hiss på vänster sida (mot WC och amningsrum). Ovanför trappan, på vån 5 är vårt kontor. Det står “amphi” i neon i fönstret.

Välkommen!

Konceptutvecklar manus och projekt inom storytelling.

Arbetar som manusutvecklare samt projektleder skrivande processer.

Har tidigare arbetat med webb och storytelling för sociala medier.

Utbildad på Alma Manusutbildning och Fridhems Folkhögskolas filmlinje.

Konceptutvecklar manus och projekt inom storytelling. Arbetar som manusutvecklare samt projektleder skrivande processer.

Alve Lindenbaum

Dramaturg / Manusutvecklare

+ 46 (0)70 433 01 06

Malte Sundberg

Utbildar och projektleder inom normkritisk pedagogik, organisationsutveckling och likabehandlingsarbete, särskilt mot pedagogisk verksamhet.

Bred kompetens inom diskrimineringsfrågor, förebyggande arbete med fokus på barn och unga, hbtq-frågor, SRHR och jämställdhetsintegrering.

Magisterexamen i genusvetenskap med inriktning mot praktiskt jämställdhetsarbete. Kandidat i interkulturell pedagogik, Södertörns Högskola.

Utbildar och projektleder inom normkritisk pedagogik, organisationsutveckling och likabehandlingsarbete, särskilt mot pedagogisk verksamhet.

Bred kompetens inom diskrimineringsfrågor, förebyggande arbete med fokus på barn och unga, hbtq-frågor, SRHR och jämställdhetsintegrering.

Har arbetat som utbildare i hbtq-organisationer och som utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Har producerat metodmaterial, facktext och arbetat i statliga utredningar.

Malte Sundberg

Utbildare

‭+46 (0)72 551 27 97‬

Utbildar och projektledare inom våld i nära relationer, antirasism och vithetsnormer samt migrationsfrågor.

Särskild kompetens kring operativt arbete inom kvinnofridsområdet samt arbetat med unga nyanländas situation.

Har arbetat som verksamhetsledare på kvinnojour samt projektledare och utbildare inom civila samhället i över 15 år.

Utbildar och projektledare inom våld i nära relationer, antirasism och vithetsnormer samt migrationsfrågor.

Särskild kompetens kring operativt arbete inom kvinnofridsområdet samt arbetat med unga nyanländas situation.

Har arbetat som verksamhetsledare på kvinnojour samt projektledare och utbildare inom civila samhället i över 15 år.

Najla Ahmed

Utbildare

+46 (0)73 234 99 09

Wendy Francis

Utbildar och projektleder inom normkritik, antirasism och vithetsnorm.

Särskild kompetens inom kreativt skrivande, postkoloniala kulturstudier och normkritisk verksamhetsutveckling.

Har arbetat med textproduktion, utbildning och normkritisk verksamhetsutveckling inom mediebolag och ideell sektor.

Är även verksam som poet och storyteller.

Utbildad medievetare med fokus på feministiska mediestudier, publik- och omvärldsanalys och statsvetenskap.

Utbildar och projektleder inom normkritik, antirasism och vithetsnorm. Särskild kompetens inom kreativt skrivande, postkoloniala kulturstudier och normkritisk verksamhetsutveckling. Har arbetat med textproduktion, utbildning och normkritisk verksamhetsutveckling inom mediebolag och ideell sektor. Är även verksam som poet och storyteller.

Wendy Francis

Utbildare

‭+46 (0)76 626 66 25

Denise Beniwa Johnson

Utbildar och projektleder inom normkritik, antirasism och vithetsnormen.

Specialiserad på research och behovsanalys i organisationer.

Har varit projektsamordnare på Agenda Jämlikhet och utbildare på Make Equal.

Master i Management studies, Stockholms universitet. Bachelor i Development Studies, Lunds Universitet.

Utbildar och projektleder inom normkritik, antirasism och vithetsnormen. Specialiserad på research och behovsanalys i organisationer. Har varit projektsamordnare på Agenda Jämlikhet och utbildare på Make Equal. Master i Management studies, Stockholms universitet. Bachelor i Development Studies, Lunds Universitet.

Denise Beniwa Johnson

Utbildare och projektledare

+46 (0)70 954 89 07

Emma Lundqvist

Strategisk och praktisk ledning av Amphis verksamhet.

Ansvarig för personal och arbetsmiljö, för en hållbar organisation som genomsyras av maktkritisk analys i alla led.

Arbetar med normkritisk projektledning och organisationsutveckling.

Fil kand i Genusvetenskap, Södertörns Högskola.

Strategisk och praktisk ledning av Amphis verksamhet. Ansvarig för personal och arbetsmiljö, för en hållbar organisation som genomsyras av maktkritisk analys i alla led. Arbetar med normkritisk projektledning och organisationsutveckling. Fil kand i Genusvetenskap, Södertörns Högskola.

Emma Lundqvist

Verksamhetsledare och projektledare

+46 (0)70 990 36 92

  • Utbildar och projektleder inom våld i nära relation, i synnerhet mot offentlig verksamhet som socialtjänst.
  • Specialiserad på juridik inom områdena kommunalt arbete och våld i nära relation.
  • Har arbetat med våld i nära relation inom ideell sektor (kvinnojourer) och inom kommunal verksamhet, som samordnare.
  • Juristexamen, Lunds universitet.

Utbildar och projektleder inom våld i nära relation, i synnerhet mot offentlig verksamhet som socialtjänst. Specialiserad på juridik inom områdena kommunalt arbete och våld i nära relation. Har arbetat med våld i nära relation inom ideell sektor (kvinnojourer) och inom kommunal verksamhet, som samordnare. Juristexamen, Lunds universitet.

Narges Ravanbakhsh

Utbildare och projektledare

+46 (0)70 956 75 06

Producerar och projektleder inom film.

Arbetar med filmteknik, ljud och postproduktion, exempelvis filmredigering.

Har arbetat som dokumentärfilmare, med deltagande videoproduktion som verktyg för social förändring.

Cinematography – Institute of Cinematographic Art and Performance, Mexico City. Postproduction Supervisor, Stockholms dramatiska högskola.

Producerar och projektleder inom film. Arbetar med filmteknik, ljud och postproduktion, exempelvis filmredigering. Har arbetat som dokumentärfilmare, med deltagande videoproduktion som verktyg för social förändring. Cinematography – Institute of Cinematographic Art and Performance, Mexico City.

Debhora Vega

Filmproducent och projektledare

+46 (0)76 072 04 56

Porträtt på Lisa Malmberg

Projektleder och utbildar inom våld i nära relation och normkritik, stödjer verksamheter i att ta fram rutiner mot våld i nära relation.

Handleder grupper i syfte att utveckla verksamheten.

Har arbetat i kommun som samordnare för våld i nära relation och som projektsamordnare på MÄN.

Kandidatexamen i genusvetenskap och statsvetenskap, Lunds Universitet och Malmö högskola. Handledarutbildning, Byréus/Gilbe.

Projektleder och utbildar inom våld i nära relation och normkritik, stödjer verksamheter i att ta fram rutiner mot våld i nära relation. Handleder grupper i syfte att utveckla verksamheten. Har arbetat i kommun som samordnare för våld i nära relation och som projektsamordnare på MÄN. Kandidatexamen i genusvetenskap och statsvetenskap, Lunds Universitet…

Lisa Malmberg

Utbildare och projektledare

+46 (0)73 648 31 08

Brita Lindvall

Konceptutvecklar och formger samt arbetsleder framtagandet av visuell kommunikation.

Arbetar med intersektionell forskning och metodutveckling inom visuell kommunikation.

Grundare av Bastion. Har varit kursansvarig på Konstfack.

Magister i Grafisk Design & Visuell Kommunikation, Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam.

Tvärdisciplinära studier i media, pedagogik och teknik på Stockholms Universitet.

Konceptutvecklar och formger samt arbetsleder framtagandet av visuell kommunikation. Arbetar med intersektionell forskning och metodutveckling inom visuell kommunikation. Grundare av Bastion. Har varit kursansvarig på Konstfack. Magister i Grafisk Design & Visuell Kommunikation, Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam….

Brita Lindvall Leitmann

Creative Director

+46 (0)76 647 32 22

Per Ringqvist

Övergripande ansvarig för Amphis produktionsarbete och för att inleda nya samarbeten.

Arbetar som exekutiv producent samt projektleder.

Har arbetat på Amphi sedan starten 2003.

Utbildad inom scenkonst och dramapedagogik på Wendelsbergs folkhögskola.

Övergripande ansvarig för produktionsarbetet och för att inleda nya samarbeten.

Producerar och projektleder inom film.

Har arbetat på Amphi sedan starten 2003.

Utbildad inom scenkonst och dramapedagogik på Wendelsbergs folkhögskola.

Per Ringqvist

Producent och projektledare

+46 (0)70 877 86 53