april 1, 2021

Webbutbildning ökar kunskap om rasism i arbetslivet

Det behövs mer kunskap om hur normer kring hudfärg riskerar att begränsa människor i arbetslivet. Hudfärgsbaserad diskriminering är därför något som Länsstyrelsen i Stockholm under 2021 lyfter som ett särskilt område att utbilda arbetsgivare, fackförbund och arbetstagare om. Amphi har i ett samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm producerat ett webbaserat utbildningsmaterial för att bidra med kunskap om rasism i arbetslivet. Utbildningen tittar närmare på vad rasism är och kan vara, vilka konsekvenser rasistiska handlingar och uttryck kan få, men också vad som krävs för att motverka rasism i arbetslivet.

Funderar du på hur rasism kan påverka arbetsmiljö, rekrytering, karriärmöjligheter och andra delar inom arbetslivet? Vill du få inspiration och kunskap inför ett förändringsarbete? Klicka då här för att komma direkt till utbildningen.

För fler frågor om ämnet eller utbildningen, kontakta Denise på denise.johnson@amphi.se eller 070 954 89 07. 

Illustration: Hanna Böhm