februari 4, 2021

Rasism i sjukvården

Nu tar vi oss an ytterligare en kreativ webbproduktion för en stor målgrupp. Den här gången handlar det om att ta fram en webbutbildning för att öka kunskapen om rasism och patientbemötande för hälso- och sjukvårdspersonal. Det blir ett faktabaserat material som varvar reflektionsmoment och dramatiserade ljudproduktioner för att skapa närhet och förståelse för rasismens konsekvenser i och utanför sjukvården.

Eftersom uppdraget innebär att producera en webbutbildning som kan användas brett av flera olika vårdgivare, i en större region, är utmaningen att göra materialet tillräckligt specifikt och allmänt på samma gång, så att så många som möjligt kan använda materialet. Det gör vi lättast genom att jobba med dramaturgin för att få balans mellan kunskap och delaktighet, och genom att hela tiden plocka pedagogiska poänger som gör webbmaterialet intressant och givande att ta del av – oavsett vårdgivarens uppgifter.

Diskriminering, kränkningar, rasism eller andra maktuttryck platsar inte i en trygg patientsäkerhet. Därför ser vi fram emot att stötta hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap och metoder för en mer likvärdig sjukvård!

Vill du veta mer om hur din region eller sjukvårdsverksamhet kan arbeta med kunskapshöjande insatser som berör rasism, inkludering och likvärdigt bemötande? Kontakta Wendy via mejl eller telefon 076 626 66 25, så berättar hon mer!