Kurser

 

Vi jobbar med upplevelsebaserat lärande. Våra kurser har ett interaktivt upplägg, där du som deltagare får en central roll i ditt eget lärande. Vi använder vi oss av kreativa övningar, föreläsningsdelar, grupp- och eget arbete, reflektion utifrån film och annan media.


För chefer: Inkluderande ledarskap

För samordnare: Leda arbete om våld