Kurser

Vi erbjuder ett upplevelsebaserat lärande med interaktiva kursupplägg där du som deltagare får en central roll. I våra kurser ingår bland annat kreativa övningar, föreläsningar, praktiska case, grupp- och eget arbete, reflektion utifrån film och annan media.

 

AKTUELLA KURSER

Strategiskt arbete mot våld i nära relationer – Ny kursstart vintern 2023

Datum:

Kursuppstart: v 50-51

Tillfälle 1: onsdag 31 januari, kl. 9-15.
Handledningstillfälle 1: februari
Tillfälle 2: onsdag 6 mars, kl. 9-15.
Handledningstillfälle 2: mars
Tillfälle 3: onsdag 10 april, kl. 9-15.

Plats: Distans, via Zoom.
Pris: 14.950 kr ex. moms.
Riktar sig till: Samordnare, socialsekreterare, utvecklingsstrateger, grupp- och enhetschefer med ansvar eller uppdrag inom våldsområdet.
Sista anmälningsdag: 27 november 2023

 

Inkluderande Ledarskap – Ny kursstart hösten 2023

Datum: TBA hösten 2023. Plats: Stockholm
Pris: 12.500 kr ex. moms.
Riktar sig till: Chefer, verksamhets- och teamledare.
Sista ansökningsdag: TBA