Leda arbete om våld

 

Leder du strategiskt utvecklingsarbete kring våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck i kommun? Vill du känna dig tryggare i att leda kvalitativa processer i ditt arbete? Då kan denna kurs ge dig fördjupad kunskap, praktiska verktyg och erfarenhetsutbyte.

Leda arbete om våld är en fördjupningskurs om hur du som samordnare kan leda processer kring våld i nära relationer på ett sätt som främjar delaktighet och höjer kvaliteten i arbetet. Det kan handla om att sätta mål för det strategiska arbetet, ta fram rutiner för personalgrupper, utbilda personal och analysera utbudet av insatsen inom kommunen. I kursen hjälps vi även åt att definiera vad som ingår i uppdraget som samordnare för en kommuns arbete med våld i nära relationer och hur detta arbete kan göras hållbart, långsiktigt och verkningsfullt.