september 30, 2020

Material bidrar till jämlika möten

För ungefär två år sedan släppte Amphi materialet Respektfulla Relationer, som vi producerade på uppdrag av Eskilstuna kommun. Respektfulla Relationer syftar till att ge personer med kognitiva funktionsnedsättningar möjlighet att samtala om relationer. Materialet består av fyra träffar där varje tillfälle utgår från ett tema. Till varje träff finns en tillhörande film, tydliga samtalsmanus för gruppledaren samt reflektionsfrågor och övningar. Målet är ett jämlikt möte där alla kan dela erfarenheter.

Vi pratade med Cintia Rosberg, Francisca Alander och Ann-Helen Westerdahl som alla använt materialet i Malmö under året:

– Det roligaste med att arbeta med RR har varit att lära sig nya saker och att träffa nytt folk. Jag tyckte det gick väldigt bra att leda gruppen även om det ibland vad svårt att få vissa att prata och andra att inte prata för mycket, säger Cintia Rosberg.

– Det har varit skönt att få diskutera och få olika perspektiv på viktiga frågor. Det är så viktigt att prata om hur vi kan respektera varandra. Jag har också känt mig bra som har kunnat leda gruppen, jag har varit så rädd innan, men nu gör jag det här, säger Francisca Alander.

Ann-Helen, som arbetar som utvecklingssamordnare i Malmö stad, berättar att arbetet varit mycket stärkande för alla som varit med, och att det verkar finnas ett stort behov av att prata om frågorna som materialet tar upp. Ann-Helen betonar att grupperna är ganska olika och att det gäller att anpassa materialet utifrån varje grupp. Exempelvis har de i flera grupper tittat på filmerna flera gånger och pausat mitt i för att förklara och prata om filmen med deltagarna. Detta för att det inte ska blir för mycket information att ta in samtidigt.

Respektfulla Relationer kan användas av verksamheter så som; LSS, boenden inom socialpsykiatri, kommuner samt mötesplatser för personer med normbrytande funktionalitet. Vill du beställa materialet till din verksamhet? Läs mer här!