mars 29, 2019

Normkritiskt filmskapande med regissör Ylva Gustavsson

Linköpings Stadsmission driver ett treårigt projekt i syfte att öka kunskapen om livssituationen för våldsutsatta personer med beroendeproblematik. I projektet har Amphi Produktion fått i uppdrag att producera fyra filmer samt ett verklighetsbaserat utbildningsmaterial, som stöd till verksamheter och personer som i sin profession möter målgruppen. Vi pratade med Ylva Gustavsson, regissören till filmerna ”Mette” och ”Joel”, om arbetsprocessen med filmerna och om normkritiskt filmskapande:

Vilka ämnen berör filmerna?
– Det är totalt fyra filmer som på olika sätt berättar om kombinerade livssituationer, där både våld och beroende förekommer. Jag regisserar filmerna ”Mette” och ”Joel”, där dels frågan om våld är central, men också andra aspekter så som hur erfarenheter av trauma kan ligga till grund till en sårbar position.

Hur har arbetet med filmerna varit?
– Självaste processen har varit rolig och levande, med mycket skratt och högt i tak vad det gäller kreativiteten. Att skildra våld är både komplext och utmanade, därför har tematiken kring hur vi har pratat om våld varit avgörande för produktionen. Det går inte att berätta om våld utan kompetens om vad våld är eller kan vara, som filmskapare växer jag av den lärande processen.

Hur är det att skapa film med Amphi, jämfört med andra aktörer i filmbranschen? 
Det praktiska utförandet är i sig detsamma som vilken annan filmproduktion som helst. Det som utmärker Amphi från övriga i filmbranschen, är sättet normkritiska perspektiv finns med i precis alla delarna i den kreativa processen – från början till slut. Amphis arbetssätt är sprunget ur kompetens kring lärande och utbildning, vilket jag tror smittar av sig på hur Amphi ser och använder film som ett pedagogiskt hjälpmedel.

Tre skäl att arbeta med film ur normkritiska perspektiv?
Relevans: Om din film har ett informationssyfte så bör filmen spegla samhället och samtiden, annars förlorar den all form av relevans.
Verklighet: Filmspråket har historiskt burit med sig en massa skadliga, stereotypa föreställningar om hur platser, människor och saker ska se ut eller vara. Om du vill skapa en verklighetsnära film är normkritik helt grundläggande.
Fördjupat berättande: Filmberättande är ett sätt att underhålla tittaren, men också en möjlighet att göra tillvaron bättre för fler.

KORT OM PROJEKTET:
Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden och drivs av Linköpings Stadsmission i samarbete med Amphi Produktion. Lansering och spridning av utbildningsmaterialet är beräknad till hösten 2019/våren 2020. Syftet är att synliggöra kombinerade livssituationer, där både våld och beroende förekommer, samt öka kompetensen hos både beslutsfattare och yrkesverksamma.

Tryck här för mer information eller kontakta Shora Zamani, ansvarig för utbildningsprojektet som drivs av Linköpings Stadsmission, på 070-638 02 04 eller shora.zamani@linkopingsstadsmission.se

Vill du veta mer om normkritiska perspektiv på filmproduktion? Kontakta Amphis utbildare Narges Ravanbakhsh på 070-956 75 06 eller narges.ravanbakhsh@amphi.se

Fotograf: Per Ringqvist