september 30, 2020

Ny plattform för samtal med unga

Möter du unga nyanlända i ditt arbete? Vill du ha stöd i hur du kan prata med unga om relationer, hälsa, sexualitet och jämställdhet? Under hösten arbetar Amphi med att ta fram innehåll till en webbaserad utbildning, med fokus på hur yrkesverksamma kan prata med unga som är nya i Sverige kring frågor som är viktiga för dem. Innehållet i webbutbildningen kommer ha utgångspunkt i sajten youmo.se.

Webbutbildningen tas fram på uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), i samverkan med Ungdomsmottagningen på nätet (UMO), som del i ett större regeringsuppdrag. Amphis del i uppdraget är att utveckla myndighetens befintliga material Youmo i praktiken – En vägledning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet (2019), och anpassa den till en ny digital form. Slutprodukten kommer att fungera både som webbutbildning och som resursbank där du enkelt kan hitta metoder för samtal och förslag på ingångar till olika ämnen. Ett viktigt inslag är intervjufilm, bland annat med yrkesverksamma som kommer att ge tips och exempel från samtal med unga nyanlända.

– Det känns jätteroligt att få arbeta med det här materialet som har varit så uppskattat och fått stor spridning de senaste åren. Förhoppningen är att ännu fler ska inspireras till viktiga samtal som utgår ifrån ungas behov och rättigheter, säger Malte Sundberg, projektledare på Amphi.

Webbutbildningen kommer att lanseras under våren 2020. Läs mer om Youmo i praktiken här!

Vill du veta mer om projektet eller om hur Amphi kan stödja dig som möter unga i ditt arbete? Kontakta Malte Sundberg på malte.sundberg@amphi.se eller ring 072-551 27 97.

Illustratör: Cecilia Birgersson Nordling