oktober 13, 2021

Ny webbkurs om våld

Våldsutsatthet kan leda till förlust av arbete och inkomst, och i värsta fall allvarliga bestående skador eller dödsfall. Därför har Arbetsförmedlingen, på uppdrag av regeringen, utformat en utbildningssatsning om ökad upptäckt av våld. Även Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten finns med i satsningen där alla fem myndigheter samverkar kring bland annat rutiner, metoder och kompetensutveckling. Under hösten samarbetar Amphi med Arbetsförmedlingen kring både utbildande delar och produktion av utbildningsmaterial. Åsa Frostfeldt, Arbetsförmedlingens införandeledare för regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld, svarade på några frågor om uppdraget.

Vad handlar uppdraget Ökad upptäckt av våld om?
– Arbetsförmedlingen har ett treårigt regeringsuppdrag med syfte att verka för bättre upptäckt av våld i nära relationer. Regeringsuppdraget handlar om att öka medvetenheten, sprida kunskap och göra något åt ett samhällsproblem som kan vara en dold orsak till arbetslöshet. Först fick 7000 medarbetare på Arbetsförmedlingen utbildning om hur vi ska samtala om våld och hur vi ska agera om en arbetssökande begränsas i sitt arbetssökande, på grund av våld. Nu har vi tillsammans med Amphi tagit fram en webbkurs om ökad upptäckt av våld för leverantörer som jobbar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi har även producerat en webbkurs om ökad kunskap om våld i nära relationer till arbetssökande.

Vad har samarbetet med Amphi resulterat i?
– Amphis djupa sakkunskap inom våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck samt e-learning, har resulterat i en mycket bra och lättillgänglig utbildning. Vår förhoppning är att kunskapen om våld ska öka hos de som möter arbetssökande och att vi som statliga myndigheter ska bli bättre på att hantera dessa frågor, så vi inte blir en del av eftervåldet. Istället ska vi kunna göra anpassningar, exempelvis så en person som har en hotbild mot sig inte ska behöva söka utåtriktade jobb eller söka jobb i ett område där personen har en hotbild mot sig.

När och var lanseras materialet?
– Utbildningen för leverantörer kommer att lanseras den 27 oktober på ett webbinarium på Arbetsförmedlingens Play, och finns sen tillgänglig att titta på i efterhand på arbetsförmedlingen.se. Utbildningen som riktar sig till arbetssökande kommer publiceras på Arbetsförmedlingens hemsida. Besök hemsidan för samlat utbildningsmaterial samt mer information om datum och tider inför kommande lanseringar.

Är du nyfiken på hur Amphi producerar webbkurser eller vill du veta mer om koppling mellan våld och arbetsförmåga? Kontakta Narges på narges.ravanbakhsh@amphi.se.

Foto: Per Ringqvist