juni 20, 2018

Nytt metodstöd och öppna utbildningar

Hur påverkar heteronormativitet och rasifiering tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Hur kan vi utforma organisationer och skapa förtroende i enskilda möten så att stödet vid våld blir mer jämlikt? Det är några av de frågor som det nya metodstödet försöker svara på.

Ett metodstöd som tar nästa steg
– Det här metodstödet sammanfattar mycket av det vi pratat om på Amphi de senaste åren när det kommer till våld i nära relationer. Yrkesverksamma behöver ett intersektionellt perspektiv för att kunna ge ett likvärdigt stöd och skydd till alla som är utsatta för våld, säger Emilia Åkesson, huvudförfattare från Amphi.

Svagt samhälleligt skydd
För att stärka samhällets viktiga insatser för stöd och skydd vid våld i nära relation har länsstyrelserna tillsammans med Amphi Produktion tagit fram metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer”. Målgruppen är verksamma i ideell sektor, kommun och landsting.

Läs metodstödet och delta i utbildning
Ladda ner metodstödet genom att klicka här. I höst kommer Amphi tillsammans med Länsstyrelsen Skåne genomföra utbildningsdagar runt om i landet, med avstamp i metodstödet.

Malmö: 10 september och 15 oktober kl 9-16. Klicka här för info och anmälan.
Göteborg: 18 september och 24 oktober kl 9-16. Klicka här för info och anmälan.
Stockholm: 25 september och 6 november kl 9-16. Klicka här för info och anmälan.
Umeå: 21 november kl 09-16. Klicka här för info och anmälan.

Obs! Utbildningsdagarna genomfördes under hösten 2018.

För mer information om aktuella utbildningar om våld i nära relation, kontakta Narges Ravanbakhshnarges.ravanbakhsh@amphi.se eller 070 956 75 06.

Foto: Per Ringqvist