mars 7, 2022

Webbkurs om upptäckt av våld belönas med Svenska Jämställdhetspriset

En riktigt uppskattad produktion som Amphi Studio varit involverad i, är utformningen av webbkursen ”Ökad upptäckt av våld”. Det är ett kunskapsmaterial som Amphi tagit fram på uppdrag av Arbetsförmedlingen, riktat mot leverantörer som möter arbetssökande. Innehållet fokuserar på kunskap om våld i nära relationer, samt hedersrelaterat våld och förtryck, och hur våld kan vara en dold orsak till arbetslöshet och påverka individers möjlighet och förmåga till arbete.

Som del i webbkursen producerade Amphi introduktionsfilmer till webbkursen, som på ett pedagogiskt och konkret sätt fungerar som råd kring vad som är bra att tänka på när du som möter arbetssökanden ska hjälpa våldsutsatta att komma i arbete. Totalt blev det tre introduktionsfilmer, flera intervjufilmer samt produktion av verklighetsinspirerade, dramatiserade ljudberättelser.

Arbetsförmedlingens arbete med att utbilda personal kring ökad upptäckt av våld i nära relationer, belönades dessutom i år med Svenska Jämställdhetspriset. Vi är väldigt stolta över att vi haft en nyckelroll i ett så viktigt uppdrag!