Amphis nyheter

Webbkurs om upptäckt av våld belönas med Svenska Jämställdhetspriset

mars 7, 2022
"

En mycket uppskattad produktion som Amphi Studio har varit engagerad i är utformningen av webbkursen ”Ökad Upptäckt av Våld.” Det är ett kunskapsmaterial som Amphi har utvecklat på uppdrag av Arbetsförmedlingen och riktar sig till leverantörer som kommer i kontakt med arbetssökande. Innehållet fokuserar på kunskap om våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det belyser även hur våld kan vara en dold orsak till arbetslöshet och påverka individers förmåga att utföra arbete.

Utveckling värd pris

Inom ramen för webbkursen har Amphi producerat introduktionsfilmer som på ett pedagogiskt och konkret sätt ger råd om hur man, som möter arbetssökande, kan hjälpa våldsutsatta personer att återinträda i arbetslivet. Sammanlagt har tre introduktionsfilmer skapats, tillsammans med flera intervjufilmer och produktionen av realistiska, dramatiserade ljudberättelser.

Arbetsförmedlingens arbete med att utbilda sin personal om ökad upptäckt av våld i nära relationer belönades dessutom i år med Svenska Jämställdhetspriset. Vi är oerhört stolta över att ha haft en central roll i ett så viktigt uppdrag!

Vill du ha hjälp och ny kunskap?

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta info@amphi.se

Läs mer

Uppdrag om makt och bias för offentliga verksamheter