mars 29, 2019

Respekt som utgångspunkt i utbildningsmaterial

Amphi har skrivit ett utbildningsmaterial, en ledarhandledning och producerat filmerna i projektet Respektfulla Relationer. Vi pratade med Ulrica Tancred, projektledare på vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun, inom projektet Respektfulla Relationer, för att veta mer om syftet bakom satsningen:

Vad har projektet gått ut på?
– Projektet har gått ut på att ta fram ett manualbaserat utbildningsmaterial om respektfulla relationer för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Materialets syfte är att deltagarna ska få möjlighet att utforska de relationer de har, samt få kunskap om strategier att hantera utmaningar i relationer. Detta har gjorts utifrån peer-to-peer metoden, som innebär att personer med egna erfarenheter av funktionsvariationer leder träffarna, med målet att det ska bli ett jämlikt möte där alla kan dela erfarenheter.

Berätta mer om din roll i projektet? 
– Jag har varit projektledare och haft ansvar över att projektets alla delar fullbordas. Det viktigaste i mitt arbete har varit att få till brukardelaktigheten på alla plan. En gång i veckan har vi träffat brukare för att stämma av att vi förstått deras input rätt och ställt nya frågor, testat övningar, visat manus och till sist också filmerna.

Vad hoppas du kunna uppnå med materialet? 
–  Min förhoppning är att Respektfulla Relationer ska kunna bli en inspiration för andra kommuner att våga testa att arbeta peer-to-peer. Nu finns ett tydligt material, med samtalsmanus och fantastiska filmer som möjliggör för alla inblandade att växa. Det är svårt att misslyckas och väldigt roligt att jobba med!

Hur och när kan en få tag på materialet? 
– Vi samarbetar vidare med Amphi för att sprida materialet till andra kommuner, där vi hoppas att fler dagliga verksamheter, boenden inom socialpsykiatri och LSS, eller kanske Särgymnasiet, kommer testa det. I Eskilstuna har vi dessutom mötesplatser för personer med funktionsvariationer dit många utan biståndsbeslut kommer, och i den typen av verksamhet ser vi också att materialet skulle passa väldigt bra att starta grupper i.

KORT OM PROJEKTET:
Respektfulla Relationer är finansierat av Arvsfonden med syfte att spridas brett. Nu kan du köpa materialet via Amphis hemsida för 965 kr ex moms, med tillhörande samtalsmaterial, ledarhandledning och filmer. Klicka här för att komma till vår webbutik.

För mer information om projektet, kontakta Åsa Johansson på Eskilstuna kommun, på telefonnummer 016-710 35 22 eller maila till asa.johansson3@eskilstuna.se

Fotograf: Johan Bokström