oktober 13, 2021

Strategisk partner

Under åren har vi lärt oss att uppdragen vi får möjlighet att utveckla och utforma, inte alltid blir på den skala våra uppdragsgivare först tänkt sig. I vissa fall har det varit fråga om en isolerad utbildningsinsats, men där uppdragsgivaren senare velat utforska ett längre, mer hållbart strategiskt samarbete med oss. Därför är det inte ovanligt att Amphi finns med som strategisk partner för företag och organisationer som vill jobba både med personalfrågor, metoder för delaktighet och inkluderande ledarskap – parallellt med kunskapshöjande insatser som workshops, handledning och utbildning.

Det senaste året har visat sig vara extra betydande för verksamheter som velat jobba långsiktigt och handfast, trots att de inte kunnat ses som vanligt. Vi har exempelvis inlett ett längre samarbete med Grafikens Hus, där vi tillsammans med personal och ledning formulerar verksamhetens strategiska arbete kring inkludering och värdegrundsarbete. I veckan ledde Amphis utbildare Wendy ett coachande pass där ledningen fick möjlighet att strukturera och reflektera kring det fortsatta arbetet. Svåra knutar har nu börjat lossa och ersatts av nyfikenhet och lust inför det fördjupande arbetet som väntar under slutet på året. I ett annat uppdrag har vi processlett ett större kommersiellt företag och tagit fram data och annan kvalitativ kunskap om hur företaget mår, både vad gäller företagets anställda och företagsstruktur kopplat till normkritik och antirasism.

Vi kan stötta allt ifrån start-ups och ideella organisationer, till etablerade storföretag och skolor. Verktygen och metoderna är många – men vi hjälper till att hitta rätt spår för just er!

Söker din verksamhet en strategisk partner som kan finnas med som bollplank, processledare eller producent av kunskapshöjande material? Behöver ni komma igång, ändra om eller starta på nytt? Hör av dig till Wendy, wendy.francis@amphi.se, för mer information om hur Amphi kan stötta er.