mars 29, 2019

Tänk Tvärtom – iklädd ny kostym

Region Skånes utbildningsmaterial Tänkt Tvärtom – för en jämställd sjukskrivningsprocess har fått ny kostym! Under 2018 fick Amphi i uppdrag att utveckla en webbutbildning baserad på de filmer och det föreläsningsmaterial som producerats tidigare. Resultatet blev sex webbmoduler som ska användas för utbildning av personal och studenter.

Webbutbildningen ger en introduktion till modellen Genushanden, som är utvecklad av läkaren Kerstin Jigmo och hennes kollegor på vårdcentralen i Skurup. Teman som tas upp är genusbias, medikalisering, rehabilitering, kunskap om våldsutsatthet och riskbruk.

Arbetet har inneburit en större bearbetning av befintlig text som vi anpassat för webb, samt utveckling av nya övningar och andra interaktiva moment. Wendy Francis på Amphi stod för merparten av den pedagogiska omarbetningen. Materialet fick också ett uppdaterat visuellt uttryck med hjälp av Lina Forsgren, samt en ny interaktiv övning byggd av Olle Prim.

Webbutbildningen är publicerad i Region Skånes läroportal och ska också kunna användas utanför regionen av exempelvis högskolor.

Kontaktpersoner för information om liknande processer:
Region Skåne: Kerstin Jigmo, Kerstin.jigmo@skane.se
Amphi: Wendy Francis, Wendy.francis@amphi.se

Illustration: Lina Forsgren