Amphis nyheter

Bli en chef med koll på inkluderande ledarskap

augusti 15, 2023
Denise-Johnson-Tieto

Ett inkluderande ledarskap är ett sätt att leda som tar vara på alla medarbetares kompetenser och perspektiv. Det bygger på specifika metoder och arbetssätt i arbetsvardagen. För dig som ledare innebär det att du också riktar blicken mot dig själv. Du undersöker outtalade regler och normer på din arbetsplats och lär dig granska hur makt och inflytande fördelas i verksamheten. På så vis upptäcker du vem som gynnas och vem som begränsas. Sedan skapar du förutsättningar för att alla ska kunna delta, bidra och utvecklas.

Ett inkluderande ledarskap ger trygga team

Ett inkluderande ledarskap skapar högpresterande team som mår bra. Det innebär att team-medlemmarna kan använda sin innovativa och kreativa förmåga och att de vågar utmana, lyfta kritik och uppmärksamma risker. Det innebär också att risken för diskriminering och social exkludering minskar. Målet med ett inkluderande ledarskap är arbetsplatser där medarbetarna kan delta med hela sin förmåga och där olika erfarenheter blir en tillgång för teamet. Inkluderande ledarskap kan göras på många sätt, här är fyra konkreta tillvägagångssätt:

Led inkluderande möten

Inkluderande möten är möten med tydlig struktur och genomtänkta metoder för samtal och diskussion. Det hjälper dem som är vana att ta mycket plats att lyssna, och hjälper dem som är vana att ta mindre plats att bidra med sin kunskap.

Skapa en inkluderande fysisk arbetsmiljö

Skapa en fysisk miljö som fungerar för alla. Att ha koll på medarbetares behov i den fysiska miljön, och anpassa så långt det är möjligt, är en grundläggande förutsättning för att alla ska kunna bidra på likvärdiga villkor.

Synliggör normer och oskrivna regler

Normer är det som ses som självklart, högstatus, bra och rätt i ett visst sammanhang. De är oftast outtalade men genom att lyfta dem till ytan får ni syn på hur de kan vara begränsande för vissa i teamet. Här är några bra frågor att utgå ifrån i det undersökande arbetet:

⫸ Vilken typ av person känner sig mest trygg och självklar hos er, och varför?

⫸ Vad kan du och teamet göra för att skapa den känslan för alla?

Tips!

Skapa en fysisk miljö som fungerar för alla. 
Att ha koll på medarbetares behov i den fysiska miljön, och anpassa så långt det är möjligt, är en grundläggande förutsättning för att alla ska kunna bidra på likvärdiga villkor.

Fokuseras på psykologisk trygghet

Den psykologiska tryggheten är vital för välmående, utveckling, prestation och kreativitet. Psykologisk trygghet handlar om att kunna dela med sig av sin kompetens och vara bekväm att tänka högt utan rädsla för att ignoreras eller förminskas.

Som ledare bygger du psykologisk trygghet genom att:

  • Regelbundet be om feedback på ditt ledarskap
  • Normalisera uppriktighet
  • Gör det OK att inte alltid hålla med varandra

Ditt team är din främsta kunskapskälla

Gör dig själv medveten om hur din ledarstil skapar olika förutsättningar för dina medarbetare. Ökad självinsikt är ett viktigt första steg för att kunna utveckla ditt sätt att leda och organisera arbetet. Nästa steg är att skaffa kunskap om makt och normer samt inspiration från hur andra gör. Testa sen nya sätt att arbeta med ditt team. Lyssna in ditt team och stäm av hur metoder och aktiviteter faller ut hos dem. De är din främsta källa till kunskap och nya idéer.

Våga testa nytt och låt dig själv utvecklas i ditt inkluderande ledarskap

Var öppen inför att du har nytt att lära. Metoder som känts trygga för dig är inte alltid det för andra. Det är omöjligt att vara perfekt, när du gör misstag, närma dig misstagen med nyfikenhet för att lära från dem. Lyckas du med det kan dessutom dina medarbetare på ett tryggare sätt också testa sig fram.

Och var konkret! Använd metoder och strategier, utvärdera dem och utveckla. Ett inkluderande ledarskap är en pågående process där du ställs inför nya utmaningar i relation till dina medarbetare, det är det som gör ett inkluderande ledarskap givande och inspirerande för både dig och dem du leder.

Vill du ha hjälp och ny kunskap?

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta info@amphi.se

Läs mer

Vi summerar vårterminen 2023!

En arbetsvardag som genomsyras av empati, expertis och engagemang