Tjänster

Behöver ni förändring? Amphi rustar er med verktyg för att skapa inkluderande och hållbara arbetsplatser. Med kreativa metoder, forskning, fakta och inspiration, strävar vi efter att göra verksamheter inkluderande och icke-diskriminerande.

Vi ser till att kunskap etableras och lever kvar i er organisation. Vi stöttar er alltid utifrån era förutsättningar och målsättningar – vare sig det handlar om att komma igång, implementera eller fördjupa förändringsarbetet i er verksamhet.

Läs mer om våra tjänster

" />

Maktmedveten kommunikation

Antirasism Normkritik Utbildning
" />

Likabehandling i undervisning

Intersektionalitet Processledning Utbildning
" />

Våld i nära relationer

Utbildning Våld i nära relation Våldsprevention
" />

Kreativ utbildning

Medieproduktion Normkritik Utbildning
" />

Inkluderande verksamheter

Antirasism Intersektionalitet Processledning
" />

Handledning och utbildarstöd

Pedagogik Processledning Utbildning

Vår förändringsidé

Aktuellt

Vad är maktmedveten kommunikation?

Att granska kommunikationen är ett viktigt första steg för att förstå vilka maktförhållanden och normer som upprätthålls genom språk, bilder och berättelser. När vi analyserar..

Kartläggning av utbildningsbehov om våld för Botkyrka kommun

Utsatthet för våld i olika former är en stor utmaning i arbetet med att skapa trygga levnadsvillkor för unga människor. Genom att se till..

Forskningskonferens om hedersrelaterat våld och förtryck

Den 30 maj arrangeras en forskarkonferens om hedersrelaterat våld och förtryck, för att minska glappet mellan kunskap och praktik..

Kunder

Vi samarbetar med

Filmfotografer

Scenografer

Skådespelare

Illustratörer

Regissörer

Animatörer

Språkkonsulter

Ljudtekniker

Forskare

Manusförfattare