Handledning och utbildarstöd

Att arbeta med frågor om makt innebär specifika utmaningar. Med Amphis handledning och utbildarstöd får du metoder, verktyg och möjlighet att utvecklas som utbildare och gruppledare. Vi utgår ifrån normkritiska metoder som ett sätt att motverka att begränsande normer står i vägen för reflektion och lärande både i era och våra processer.

Amphis utbildare och handledare har gedigen kompetens i maktkritik, normkritisk pedagogik och kreativa metoder. Vi hjälper er att analysera och utveckla era arbetsprocesser genom utbildning och handledning.

TemanVill du veta mer?


Porträtt på Lisa Malmberg

Kontaktperson

Lisa Malmberg

Utbildare och projektledare

+46 (0)73 648 31 08

  • Lisa är specialiserad inom normkritisk pedagogik, utbildning och handledning.
    Hon har lång erfarenhet av att leda utbildningsprocesser om våld i nära relationer, utbildningsmetodik och normkritik.
  • Lisa är utbildad i genus- och statsvetare och har gått handledarutbilning hos Byréus/Gilbe.

Projektleder och utbildar inom våld i nära relation och normkritik, stödjer verksamheter i att ta fram rutiner mot våld i nära relation. Handleder grupper i syfte att utveckla verksamheten. Har arbetat i kommun som samordnare för våld i nära relation och som projektsamordnare på MÄN. Kandidatexamen i genusvetenskap och statsvetenskap, Lunds Universitet…