Inkluderande verksamheter

Med inkluderande arbetsmetoder kan vi skapa arbetsplatser där människor ryms med sina erfarenheter, kompetenser och personligheter. Det gör arbetet meningsfullt och resultaten blir något att känna stolthet över.

Vill ni ha en bredare representation av erfarenheter och perspektiv, men har svårt att veta var ni ska börja? Med hjälp av kompetensbaserade och icke-diskriminerande metoder för rekrytering, mötesteknik och medarbetardialog, stöttar Amphi er med verktyg för en inkluderande arbetsmiljö.

TemanVill du veta mer?


Denise Beniwa Johnson

Kontaktperson

Denise Beniwa Johnson

Utbildare och projektledare

+46 (0)70 954 89 07

  • Denise har expertkunskap om vithetsnormer och antirasism och hon har en masterexamen i management studies.
  • Denise är specialiserad på research och behovsbaserat arbete i statlig verksamhet, utbildningsväsendet, privata företag och civilsamhället.

Utbildar och projektleder inom normkritik, antirasism och vithetsnormen. Specialiserad på research och behovsanalys i organisationer. Har varit projektsamordnare på Agenda Jämlikhet och utbildare på Make Equal. Master i Management studies, Stockholms universitet. Bachelor i Development Studies, Lunds Universitet.