Likabehandling i undervisning

En personalgrupp som känner sig trygga i likabehandlingsarbetet har goda förutsättningar att stärka alla elevers och studenters kunskapsutveckling och främja en inkluderande miljö.

Amphi arbetar intersektionellt med utgångspunkt i samtliga diskrimineringsgrunder, med fördjupning inom de områden där er verksamhet har störst behov. Vi ger er befintligt forskning på området, kombinerat med exempel på verktyg i det förebyggande arbetet.

Teman


Vill du veta mer?


Malte Sundberg

Kontaktperson

Malte Sundberg

Utbildare och projektledare

‭+46 (0)72 551 27 97‬

  • Malte är specialiserad inom normkritisk pedagogik och likabehandlingsarbete. Han har leder processer med fokus på diskriminering, hbtq-frågor och jämställdhetsintegrering.
  • Malte har en magisterexamen i genusvetenskap med inriktning mot praktiskt jämställdhetsarbete och en kandidat i interkulturell pedagogik.

Utbildar och projektleder inom normkritisk pedagogik, organisationsutveckling och likabehandlingsarbete, särskilt mot pedagogisk verksamhet.

Bred kompetens inom diskrimineringsfrågor, förebyggande arbete med fokus på barn och unga, hbtq-frågor, SRHR och jämställdhetsintegrering.

Har arbetat som utbildare i hbtq-organisationer och som utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Har producerat metodmaterial, facktext och arbetat i statliga utredningar.