Maktmedveten kommunikation

Det ständiga kommunikationsbruset har gjort det ännu viktigare för företag att förstå sig på hur budskap tas emot av olika målgrupper. Med maktmedveten kommunikation kan din verksamhet skapa budskap som engagerar och motiverar potentiella kunder, kontakter och målgrupper.

Amphi erbjuder kreativa metoder och arbetssätt som ökar er chans att mer effektivt nå fler kontaktytor. Vi stöttar er i att träffa rätt och hjälper er att optimera ert varumärk i en socialt, hållbar riktning.

Teman
Vill du veta mer?


Wendy Francis

Kontaktperson

Wendy Francis

Utbildare och projektledare

‭+46 (0)76 626 66 25

  • Wendy är specialiserad inom antirasistiskt och normförändrande organisationsutveckling. Hon ansvarar för Amphis tjänster inom maktmedveten  kommunikation.
  • Wendy är utbildad medievetare med fokus på feministiska, postkoloniala mediestudier, publik- och omvärldsanalys och statsvetenskap.

Utbildar och projektleder inom normkritik, antirasism och vithetsnorm. Särskild kompetens inom kreativt skrivande, postkoloniala kulturstudier och normkritisk verksamhetsutveckling. Har arbetat med textproduktion, utbildning och normkritisk verksamhetsutveckling inom mediebolag och ideell sektor. Är även verksam som poet och storyteller.