Kreativa utbildnings-material

Berättelser som utmanar stereotypa bilder av människor och världen, har potential att få genomslag i alla rum. Kreativ utbildningsmaterial har förmågan att göra komplex information lustfyllt och levande.

Amphi erbjuder innovativa metoder för storytelling, textproduktion, ljudproduktion, bild, animation och film. Vi hjälper verksamheter att skapa meningsfulla upplevelser. I alla produktioner finns ett team av producenter, manusförfattare, skribenter och sakkunniga.

TemanVill du veta mer?


Per Ringqvist

Kontaktperson

Per Ringqvist

TF Verksamhetschef och producent

+46 (0)70 877 86 53

  • Per är exekutiv producent och ansvarar för Amphis produktionsarbete. Han har  särskild kompetens inom strategiskt kontaktarbete.
  • Per har en utbildningsbakgrund inom scenkonst och dramapedagogik och grundade Amphi 2003.

Övergripande ansvarig för produktionsarbetet och för att inleda nya samarbeten.

Producerar och projektleder inom film.

Har arbetat på Amphi sedan starten 2003.

Utbildad inom scenkonst och dramapedagogik på Wendelsbergs folkhögskola.