Våld i nära relationer

Att möta våldsutsatta personer är en komplex uppgift. Med intersektionella arbetsätt blir ni bra på att ge rätt stöd, oavsett personens livsvillkor eller livssituation. Ni får ökad kunskap, hjälp med att utforma stödjande rutiner och möjlighet till ett hållbart arbete i verksamheten.

Amphis utbildare och projektledare har lång erfarenhet av att möta personal inom socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård och ideella verksamheter. Vi jobbar tillsammans med er utifrån era specifika behov och förutsättningar.

Teman


Vill du veta mer?


Kontaktperson

Narges Ravanbakhsh

Utbildare och projektledare

+46 (0)70 956 75 06

  • Narges är utbildad jurist och är specialiserad på juridik inom kommunalt arbete och intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.
  • Narges utbildar och projektleder uppdrag om våld i nära relationer, med särskilt fokus på rutinutveckling, processledning och uppföljning.

Utbildar och projektleder inom våld i nära relation, i synnerhet mot offentlig verksamhet som socialtjänst.
Specialiserad på juridik inom områdena kommunalt arbete och våld i nära relation.