Tjänster

Handledning och utbildarstöd

Att arbeta med frågor om makt innebär specifika utmaningar. Med Amphis handledning och utbildarstöd får du metoder, verktyg och möjlighet att utvecklas som utbildare och gruppledare. Vi utgår ifrån normkritiska metoder som ett sätt att motverka att begränsande normer står i vägen för reflektion och lärande både i era och våra processer.

Amphis utbildare och handledare har gedigen kompetens i maktkritik, normkritisk pedagogik och kreativa metoder. Vi hjälper er att analysera och utveckla era arbetsprocesser genom utbildning och handledning.

Teman

Utbildning för utbildare

Utbildning i normkritisk metod

Leder du utbildning och vill utveckla utbildningens teori och metod mot ett mer normkritiskt förhållningssätt? Vill du ha stöd i det pedagogiska arbetet med att bygga upp en utbildning med lärande och reflektion i fokus? Vill du skapa inkluderande processer där alla deltagare får likvärdigt utrymme och möjlighet till lärande? Amphi erbjuder en utbildningsprocess med syfte att fördjupa kunskapen kring maktkritiska, intersektionella och normkritiska perspektiv och hur dessa kan implementeras i det praktiska utbildningsarbetet.

  • Kartläggning av ert kunskapsläge
  • Normkritiska analyser av nuvarande utbildningsupplägg
  • Upplevelsebaserat lärande och kreativ metoder
  • Verksamhetsanpassade utbildningsinsatser

Vad vi gör:

Förstudie

Kartläggning av kunskapsläge genom intervjuer, enkäter och auskultationer.

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar.

Utbildning

Utbildningsprocessen ger både teoretisk och praktisk kompetens.

Interaktiva metoder

Med interaktiva metoder skapar vi engagerande läroprocesser.

Kontaktperson

Lisa Malmberg

+46 (0)73 648 31 08

lisa.malmberg@amphi.se

Handledning

Handledning för personalgrupper och gruppledare

I arbetet med frågor om våld i nära relationer, normkritik, intersektionalitet, antirasism och likabehandling, ställs vi inför utmanande situationer. Ofta väcker de teman vi jobbar med mycket tankar och känslor. Under handledningen djupdyker vi i både yrkesmässiga utmaningar och känslomässiga processer. Handledning ger dig möjlighet att reflektera över din roll och skapar förutsättningar för trygga och konstruktiva arbetsprocesser.

  • Strategier för trygghet och minskat motstånd
  • Stöd i att reflektera kring innehåll och metoder
  • Ökad medvetenhet om styrkor och framgångsfaktorer
  • Sätt att hantera tankar och känslor kring utbildnings- och arbetssituationer

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar. 

Handledning i grupp

Grupphandledning lyfter och vidareutvecklar gruppens samlade kompetens.

Interaktiva metoder

Med interaktiva metoder skapar vi engagerande lärprocesser.

Uppföljning

Vi följer upp framgångsfaktorer och utmaningar i arbetet.

Kontaktperson

Lisa Malmberg

+46 (0)73 648 31 08

lisa.malmberg@amphi.se

Aktuellt

Utforskande handledning stöttar utbildare

Amphi jobbar med Popkollos personalgrupp

RFSL Stockholm reflekterar kring utbildarrollen

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Lisa Malmberg

Grupphandledare & Utbildare

+46 (0)73 648 31 08

lisa.malmberg@amphi.se

Lisa arbetar som grupphandledare med syfte att stödja utbildare och samordnare i frågor kring exempelvis utbildningsmetodik, att leda grupper och våld i nära relationer.