Hedersrelaterat våld och förtryck

Fördjupa er i komplexiteten som omger hedersrelaterat våld och förtryck genom en lins av intersektionella och antirasistiska perspektiv. Amphi ger er möjligheten att utveckla ert arbetet för personer om är utsatta för våld och att göra det på ett sätt som är befriat från fördomar och begränsande normer.

Tillsammans med oss får ni teoretisk kunskap kombinerad med fallstudier förankrade i verkligheten. Utforska även djupet av kunskap om HBTQi-personers specifika utmaningar inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck och lär er lyssna och agera på ett sätt som tar hänsyn till allas unika behov utifrån deras verklighet och förutsättningar.

Utbildning och handledning

Skapa en säkrare och mer medveten verksamhet genom att ta del av Amphis utbildningar och handledning om hedersrelaterat våld där ni får verktygen för att identifiera, bemöta och agera vid misstankar om våldsutsatthet på ett professionellt sätt.

Våra skräddarsydda utbildningar kan sträcka sig över kortare eller längre tidsperioder för att ge er möjlighet att utforska nya kunskaper genom praktiska övningar och fallstudier. Ni kommer få ta del av erfarenheter och verktyg som kan användas omedelbart i er verksamhet.

 • Utbildning för personal inom kommuner, regioner, myndigheter och civil sektor
 • Upplevelsebaserat lärande som utgår från filmer och verklighetsbaserade case
 • Utbildning och handledning som ger konkreta och användarvänliga verktyg
 • Digitala utbildningar med avsnitt för individuellt lärande och lärande i grupp

Verksamhetsutveckling och processledning

Står ni inför utmaningen att utveckla hela verksamheten för att stärka ert arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck? Amphi har lång erfarenhet av att leda samverkans- och utvecklingsprojekt där målet är att alla berörda får en gemensam kunskapsgrund och kan arbeta åt samma håll.

Vi leder projekt i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, där vi kartlägger behov, utformar aktivitetsplaner och processleder er genom stegen mot samsyn, tydlighet och juridisk förankring.

 • Stöd i juridisk efterlevnad och utveckling av rutiner och riktlinjer
 • Processledning inklusive fokus-, referens- och projektgrupper
 • Produktion av utbildningsupplägg för webb- eller liveutbildning
 • Kartläggning och sammanställningar av analys och resultat.

Vi finns här för dig som är

 • Samordnare

  Du som jobbar med strategisk samordning av insatser inom hedersrelaterat våld

 • Socialsekreterare

  Du som jobbar med socialt arbete

 • Projektledare

  Du som jobbar med verksamhetsutveckling

 • Chefer och ledare

  Du som ansvarar för att leda och organisera arbete kring hedersrelaterat våld

Läs om hur vi gör i praktiken

Barn och unga med funktionsnedsättningar utsatta för hedersrelaterat våld

Eskilstuna kommun tog kontakt med oss på Amphi med en önskan om en utbildningsprocess gällande barn och unga med funktionsnedsättningar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningsprogram om hedersrelaterat våld för hälso- sjuk och tandvården

Sex regioner kom till Amphi med uppdraget att skapa ett utbildningsprogram för personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården för att öka förståelsen för hedersrelaterat våld och förtryck.

Vill du veta mer om den här tjänsten? Kontakta oss!

Najla Ahmed

+46 (0)73 234 99 09

najla.ahmed@amphi.se

Narges Ravanbakhsh

+46 (0)70 956 75 06

narges.ravanbakhsh@amphi.se

Ida Ali-Lindqvist

+46 (0)76 495 50 84

ida.ali-lindqvist@amphi.se