Jämlikhet i samhälle och arbetsliv

Öppna era dörrar för en verklighet där människor arbetar och deltar på jämlika villkor. Med Amphis hjälp kan ni skapa en miljö där varje person har utrymme att bidra med sina kompetenser, erfarenheter och sin personlighet. Vår expertis inom kompetensbaserade och icke-diskriminerande metoder för rekrytering, mötesteknik och medarbetardialog kommer att stötta er i att bygga en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig hemma.

Ta steget mot att skapa en arbetsplats som inte bara attraherar talanger, utan som också inspirerar och ger alla möjlighet att växa och lyckas tillsammans.

Utbildning

I dagens värld är jämlikhet och inkludering två av de mest brännande frågorna, och det är avgörande att vi gemensamt tar itu med dessa utmaningar. Med Amphi blir ni rustade med praktiska verktyg och användbara strategier för att främja jämlikhet inom er verksamhet.

Vi förstår att varje organisation är unik, därför erbjuder vi skräddarsydda utbildningslösningar som passar just era specifika behov. Oavsett om ni är en liten startup eller ett etablerat företag, eller om ni verkar inom offentlig sektor eller ideell verksamhet, har vi utbildningen för er. Som en självklar del av våra utbildningar använder vi oss att Amphis maktmedvetna produktioner.

 • Utbildning om inkludering och antirasism i arbetslivet
 • Upplevelsebaserat lärande som utgår från filmer och verklighetsbaserade case
 • Digitala utbildningar med avsnitt för individuellt lärande och lärande i grupp
 • Metoder och förhållningssätt för ett inkluderande ledarskap

Verksamhetsutveckling och processledning

Står ni inför utmaningen att utveckla hela verksamheten för att stärka ert arbetet för jämlikhet och inkludering? Ingår det i ditt uppdrag att skapa jämlik och icke-diskriminerande samhällsservice? Amphi leder er framåt till ett likvärdigt bemötande, såväl internt som i relation till alla era målgrupper.

Anlita oss som processledare för specifika insatser, eller som konsulter under en längre förändringsprocess. Vi utformar ramverk och insatser och hjälper er att hålla kursen mot uppsatta mål. 

Kultivera en arbetsplats med hög grad av psykologisk trygghet där medarbetargruppens olika perspektiv och behov kommer att berika verksamhetens beslutsprocesser – det ger konkurrensfördelar och innovation. Skapa en miljö där människor känner sig värdefulla och sedda, det leder till ökad medarbetarnöjdhet och minskad personalomsättning.

 • Konsulttjänster för utveckling av handlingsplan och styrdokument
 • Produktion av upplägg för webb- eller liveutbildning
 • Kartläggning och sammanställningar av analys och resultat.
 • Processledning av fokus-, referens- och projektgrupper

Vi finns här för dig som är:

 • Utvecklingsledare

  Du som jobbar med utvecklingsfrågor inom inkludering och mångfald

 • HR-strateg

  Du som jobbar med personalfrågor, rekrytering och employer branding

 • Projektledare

  Du som jobbar med fortbildning, verksamhets- och medarbetarutveckling

 • Chef eller ledare

  Du som har lednings- och verksamhetsansvar

Läs om hur vi gör i praktiken

Normer på arbetsplatsen spelar roll — för en inkluderande företagskultur

Tieto insåg vikten av att aktivt arbeta med norm- och jämlikhetsfrågor inom sina nationella ledningsgrupper. De kontaktade Amphi för att ta sig framåt dem i denna viktiga process.

Webbutbildning om inkluderande arbetsmiljö för myndigheter

Tänk dig ett arbetsliv där arbetsgivare och fackförbund samarbetar för en arbetsmiljö där varje individ har en plats att växa och trivas. Partsrådet har med hjälp av Amphi tagit fram en tjänst för att nå dit.

Vill du veta mer om den här tjänsten? Kontakta oss!

Johanna Valentin

+46 (0)790 67 70 72

johanna.valentin@amphi.se

Emmanuelle Sylvain

+ 46 (0)70 8602771

emmanuelle.sylvain@amphi.se

Wendy Francis

‭+46 (0)76 626 66 25

wendy.francis@amphi.se