Jämlikhet med fokus på barn och unga

Skapa en välkomnande och icke-diskriminerande verksamhet som stärker barn och unga. Med Amphis intersektionella perspektiv får ni verktygen ni behöver för att främja likabehandling och skapa en inkluderande miljö där alla kan växa.

Vi anpassar våra insatser efter era specifika behov och ger er tillgång till den senaste forskningen och beprövade verktyg för att förebygga diskriminering. Tillsammans bygger vi en stark grund för kunskapsutveckling och skapar en atmosfär som inspirerar och engagerar.

Utbildning och handledning

Är du utbildare, pedagog eller leder du på annat sätt grupper med unga? Amphi erbjuder utbildning på grundläggande och fördjupande nivå kring likabehandlingsarbete, med utgångspunkt i diskrimineringslag, skollag och läroplaner. Vi skräddarsyr utbildningen utifrån verksamhetens behov. Oavsett var ni befinner er idag, får ni hjälp att komma vidare i ert arbete för en trygg och inkluderande miljö för barn och unga.

Vi erbjuder fördjupningar om antirasism, minoritetsstress, normkritik och förebyggande arbete mot våld med fokus på maskulinitetsteori och jämlikhet. Vi vägleder er i centrala teorier och metoder som underlättar för dig som ledare, lärare och pedagog. Som en självklar del av våra utbildningar använder vi oss att Amphis maktmedvetna produktioner.

 • Kreativa utbildningsupplägg med övningar och metoder
 • Upplevelsebaserat lärande som utgår från filmer och verklighetsbaserade case
 • Utbildning för lärare, fritidspedagoger med flera
 • Digitala utbildningar med avsnitt för individuellt lärande och lärande i grupp

Verksamhetsutveckling och processledning

När strukturerna för likabehandlingsarbetet i en skola eller högskola är väl utformade utgör det ett kraftfullt och viktigt stöd för ledning och personal. Dessutom kan det göra hela skillnaden för hur elever och studenter kan tillgodogöra sig utbildning och fungera i utbildningsmiljön. Amphi leder verksamhetsutveckling där alla inom organisationen engageras i likabehandlingsarbetet och där arbetet blir en naturlig del av organisationens rutiner och processer. Vi säkerställer att den kunskap och kompetens som utvecklas inom organisationen bevaras och används på bästa sätt.

Tillsammans med kursansvariga utvecklar Amphi innehållet i befintliga kurser och anordnar utbildningar för personal- och ledningsgrupper.

 • Analys av befintliga kurser och utbildningsupplägg
 • Processledning som inkluderar fokus- och referensgrupper
 • Handledning i utveckling av nytt kursinnehåll
 • Utveckling av pedagogiska metoder för jämlikt bemötande

Vi finns här för dig som är

 • Pedagog

  Du som jobbar med unga i skola och fritidsverksamhet

 • Utbildningsledare

  Du som jobbar med utbildning av personal

 • Rektor eller ledare

  Du som leder och organiserar det pedagogiska arbetet

 • Verksamhetsutvecklare

  Du som jobbar med utvecklingsfrågor

Läs om hur vi gör i praktiken

Utbildning i normkritik och arbete mot rasism för lärare

”Mer än bara skola – olika tillsammans” är mottot som präglar Sundbybergs folkhögskola. De kontaktade Amphi för att bistå i arbetet med att skapa en mer rättvis och inkluderande utbildningsmiljö.

Rapport om ungas upplevelser av minoritetsstress

Helsingborg behövde stöd och en strukturerad plan för att förstå ungas upplevelser av minoritetsstress. Amphi fick i uppdrag att lyssna in de ungas röster.

Vill du veta mer om den här tjänsten? Kontakta oss!

Emmanuelle Sylvain

+ 46 (0)70 8602771

emmanuelle.sylvain@amphi.se

Johanna Valentin

+46 (0)790 67 70 72

johanna.valentin@amphi.se

Wendy Francis

‭+46 (0)76 626 66 25

wendy.francis@amphi.se