Tjänster

Likabehandling i undervisning

En personalgrupp som känner sig trygga i likabehandlingsarbetet har goda förutsättningar att stärka alla elevers och studenters kunskapsutveckling och främja en inkluderande miljö.

Amphi arbetar intersektionellt med utgångspunkt i samtliga diskrimineringsgrunder, med fördjupning inom de områden där er verksamhet har störst behov. Vi ger er befintligt forskning på området, kombinerat med exempel på verktyg i det förebyggande arbetet.

Teman

Trygg, inkluderande skolmiljö

Utbildning för pedagoger

Amphi erbjuder utbildning på grundläggande och fördjupande nivå kring likabehandlingsarbete, med utgångspunkt i diskrimineringslag, skollag och läroplaner. Vi skräddarsyr utbildningen utifrån er verksamhets behov. Oavsett var ni befinner er idag, får ni hjälp att komma vidare i ert arbete för en trygg och inkluderande skolmiljö.

 • Kunskapshöjande insatser för personalgruppen
 • Auskultation och feedback på lektioner 
 • Dialogmetod för utmaningar i arbetet

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar. 

Utbildning för personalgrupper

Vi ger kunskap och verktyg för en trygg skolmiljö fri från våld och diskriminering. 

Auskultation

Undersökning av verksamhetens praktiska och kollegiala arbete. 

Case-baserade workshops

Utveckling av strategier och lösningar på verkliga situationer från verksamheten.

Interaktiva metoder

Med interaktiva metoder skapar vi delaktighet och möter en variation av lärstilar.

Kontaktperson

Ida Gulbrandsen

+ 46 (0)79 061 08 96

ida.gulbrandsen@amphi.se

Hållbart likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete i skola och högskola

Många verksamheter kämpar med att skapa meningsfulla och hållbara strukturer för likabehandlingsarbetet, som är ett verkligt stöd för ledning och personal och som gör faktiskt skillnad för elever/studenter. Amphi gör hela personalgruppen delaktiga i arbetet mot gemensamma mål, för att integrera arbetet i ordinarie strukturer och att bevara den kompetens som byggs upp i organisationen.

 • Nulägesanalys med förslag på insatser
 • Processledning och handledning för nyckelpersoner
 • Fördjupad kunskap om likabehandling i praktiken
 • Stöd i planering, uppföljning och dokumentation.

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar. 

Handlingsplan

Vi utformar mål och åtgärder med fokus på likvärdighet och en trygg skolmiljö.

Individuellt stöd

Vi erbjuder enskilt stöd och grupphandledning till personer på ledande funktioner.

Uppföljning

Vi genomför prioriterade insatser och utvärderar dess effekter och resultat.

Kontaktperson

Ida Gulbrandsen

+ 46 (0)79 061 08 96

ida.gulbrandsen@amphi.se

Normkritik i utbildningar

Normkritik i kreativa utbildningar

Utan kunskap om normer, makt och andra begränsande konstruktioner, är det svårt att förstå vilken påverkan dessa har i och utanför er verksamhet. Tillsammans med kursansvariga utvecklar Amphi innehållet i befintliga kurser. Arbetet kan handla om att exempelvis utvärdera litteraturlistor, kursupplägg, övningar eller gästlärare, samt att anordna utbildningar för personal- och ledningsgrupper.

 • Kunskap om makt och normer 
 • Produktion av kreativa utbildningsunderlag
 • Verktyg för inspirerande arbetssätt
 • Stöd i kvalitetsarbetet

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar. 

Auskultation

Undersökning av verksamhetens praktiska och kollegiala arbete. 

Metodutveckling

Amphis experter vässar ert befintliga undervisningsmaterial eller upplägg. 

Workshop

Gruppen får möjlighet att lära både av Amphis experter och av varandra.

Uppföljning

Vi genomför prioriterade insatser och utvärderar dess effekter och resultat.

Kontaktperson

Ida Gulbrandsen

+ 46 (0)79 061 08 96

ida.gulbrandsen@amphi.se

Antirasistiska perspektiv I undervisning

Inkludera antirasistiska perspektiv i undervisningen

Är du utbildare, pedagog eller leder du på annat sätt grupper i process? Är antirasism ett ämne som är relevant för dig i ert arbete? Amphi erbjuder kompetenshöjande insatser och vägledning i centrala teorier och metoder som underlättar för dig som ledare, lärare och pedagog. Du får fördjupad kunskap om rasism och dess konsekvenser, och strategier för att skapa goda förutsättningar för lärande.

 • En analys av styrkor och utmaningar
 • Fördjupad kunskap om rasism
 • Ett skräddarsytt utbildnings- och handledningsupplägg
 • Fördjupad kompetens i utbildningsmetodik och pedagogik

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar. 

Auskultation

Undersökning av verksamhetens praktiska och kollegiala arbete. 

Metodutveckling

Amphis experter vässar ert befintliga undervisningsmaterial eller upplägg. 

Interaktiva metoder

Med interaktiva metoder skapar vi delaktighet och möter en variation av lärstilar.

Uppföljning

Vi genomför prioriterade insatser och utvärderar dess effekter och resultat.

Kontaktperson

Denise Beniwa Johnson

+46 (0)70 954 89 07

denise.johnson@amphi.se

Aktuellt

Fler tar stöd av berättelser från ungdomsfotbollen

Lansering av nya Machofabriken

Ny plattform för samtal med unga

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Ida Gulbrandsen

Utbildare & Projektledare

+ 46 (0)79 061 08 96

ida.gulbrandsen@amphi.se

Ida är utbildad statsvetare och fördjupar sig inom organisations- och ledarskapsfrågor. Hen har lång erfarenhet av anti-diskrimineringsarbete, normkritiska processer, HBTQ-frågor och jämställdhet.