Tjänster

Maktmedveten kommunikation

Det ständiga kommunikationsbruset har gjort det ännu viktigare för företag att förstå sig på hur budskap tas emot av olika målgrupper. Med maktmedveten kommunikation kan din verksamhet skapa budskap som engagerar och motiverar potentiella kunder, kontakter och målgrupper.

Teman

Utbildning

Utbildning om inkluderande kommunikation

Vill ni veta mer om hur ni kan jobba socialt hållbart med er externa kommunikation? Vill ni lära er mer om framgångsfaktorer för maktmedveten kommunikation? Amphi erbjuder workshops, handledning och processledning med fokus på kunskap om inkluderande kommunikation. Vi inleder arbetet med att undersöka de behov och utmaningar er verksamhet står inför, och formulerar och utvecklar sedan konkreta utbildningsinsatser för små eller stora grupper.

  • Kunskap om norm- och maktmedveten kommunikation
  • Verksamhetsanpassade utbildningsprocesser
  • Metoder för kreativ idéutveckling

Vad vi gör

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar. 

Workshops

Gruppen får möjlighet att lära både av Amphis experter och av varandra.

Handledning i grupp

Grupphandledning lyfter och vidareutvecklar gruppens samlade kompetens.

Digitala processtöd

Vi producerar digitala processtöd som förvaltar och tillgängliggör ny kunskap.

Kontaktperson

Wendy Francis

‭+46 (0)76 626 66 25

wendy.francis@amphi.se

Visuell kommunikation

Normkritisk visuell kommunikation

Amphi har lång erfarenhet av att jobba med representation och maktförändring i bild. Genom att granska verksamhetens visuella norm- och maktuttryck, bidrar vi med en tydlig kritisk blick i arbetet. Ni stärks i era identitetsskapande processer med hjälp av Amphi som en stödjande partner. Den här tjänsten passar bra som inledning på ett långsiktigt kreativt samarbete, eller som en separat tjänst för att ni ska komma vidare i ett bredare normkritiskt varumärkesstrategiskt arbete.

  • Analys av befintlig visuell kommunikation
  • Utveckling av kreativa arbetsmetoder
  • Handledning och stöd i bildproduktion

Vad vi gör:

Förstudie

Kan bestå av en genomlysning av era befintliga kommunikationsunderlag.

Workshop

Praktiska verktyg för maktkritisk produktion av bildspråk.

Produktion

Vi erbjuder kreativa produktioner efter era behov och mål.

Metodutveckling

Våra experter stöttar med nya arbetsmetoder för bildskapande.

Uppföljning

Vi genomför prioriterade insatser och utvärderar dess effekter och resultat.

Kontaktperson

Wendy Francis

‭+46 (0)76 626 66 25

wendy.francis@amphi.se

Aktuellt

Inspiration för kommunikatörer om maktmedveten kommunikation

Intervju med United Soul: Om arbete mot rasism och för ”cultural appreciation”

Vad är maktmedveten kommunikation?

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Wendy Francis

Utbildare & Projektledare

‭+46 (0)76 626 66 25

wendy.francis@amphi.se

Wendy processleder grupper och utvecklar uppdrag med fokus på antirasistisk organisationsutveckling och maktmedveten kommunikation.