Maktmedveten kommunikation

Granska och analysera er kommunikationsstrategi tillsammans med Amphi och tydliggör ert engagemang för jämlikhet och likabehandling.

Maktmedveten kommunikation handlar om att vara medveten om och undvika oavsiktlig diskriminering och stereotypisering i både intern och extern kommunikation. Genom att använda ett språk och bilder som inkluderar olika perspektiv, erfarenheter och identiteter, främjar ni jämlikhet och inkludering. Ni visar att ni är en verksamhet som står stadigt i er värdegrund.

Utbildning och workshops

Maktmedveten kommunikation är en nyckel till att bygga starka och socialt hållbara organisationsstrukturer. Genom kunskapshöjning hjälper vi företag och organisationer att etablera ett maktmedvetet förhållningssätt i såväl intern som extern kommunikation. Vi jobbar kreativt genom olika övningar och utgår från case som är relevanta för verksamheten. Det främjar inte bara en inkluderande arbetsplats, utan stärker även er som en ansvarsfull och socialt medveten organisation.

En investering i maktmedveten kommunikation förbättrar er externa kommunikation och relationer med kunder, samarbetspartners och allmänheten. Ni kommer att lära er att navigera genom komplexa maktstrukturer och kommunicera på ett sätt som synliggör, respekterar och integrerar många olika perspektiv på alla nivåer. Läs mer om Amphis perspektiv på maktmedveten kommunikation här.

 • Workshops om maktmedvetenhet i intern och extern kommunikation
 • Inkluderande berättande och innehållsproduktion
 • Upplevelsebaserat lärande, filmer och verklighetsbaserade case
 • Nya metoder för kreativ idéutveckling i ert kommunikationsteam

Analys och kommunikationsstrategi

Amphis expertis inom maktmedveten kommunikation ger er möjligheten att stärka er konkurrenskraft och differentiera er i kommunikationsbruset. Vi skräddarsyr upplägg som passar er verksamhet med fokus på analys och handlingsplan där ni kontinuerligt får stöd i att inkludera maktperspektivet i kommunikationsstrategin.

Anlita oss som processledare för specifika insatser, eller som konsulter under en längre förändringsprocess. Vi stödjer er i utformningen av ramverk och insatser och hjälper er att hålla kursen mot uppsatta mål.

Vi hjälper er att komma igång och visar hur man går tillväga, följer upp och ger stöd längs vägen. Det är en utmanande och spännande process där vi tillsammans finner styrkor och svagheter i er befintliga strategi, och sätter siktet på att skapa en inkluderande och representativ modell för hur ni kommunicerar och varför. 

 • Kartläggning av er externa kommunikation ur flera maktperspektiv
 • Analys av befintlig visuell och skriftlig kommunikation
 • Etablering av nya metoder för kreativ idéutveckling i era kommunikationsteam
 • Varumärkesbyggande med fokus på social hållbarhet

Vi finns här för dig som är

 • Kommunikatör

  Du som jobbar med kommunikation och informationsinsatser

 • Medlemsansvarig

  Du som jobbar med rekrytering och medlemskommunikation

 • Chef eller ledare

  Du som ansvarar för att organisera och leda kommunikationsarbetet

 • PR-strateg

  Du som jobbar med kampanjer och marknadsföring

Läs om hur vi gör i praktiken

Guidande document on the permanent exhibition 2024

Röhsska museet och Amphi i ett samarbete för att de normkritiska och intersektionella perspektiven ska prägla museets nya permanenta utställning.

Inspiration för kommunikatörer om maktmedveten kommunikation

Amphi höll nyligen en föreläsning om inkluderande kommunikation med cirka 60 kommunikatörer från olika folkhögskolor runt om i landet..

Vill du veta mer om den här tjänsten? Kontakta oss!

Wendy Francis

‭+46 (0)76 626 66 25

wendy.francis@amphi.se

Emmanuelle Sylvain

+ 46 (0)70 8602771

emmanuelle.sylvain@amphi.se