Maktmedveten produktion

Med Amphi kan ni skapa berättelser som berör och engagerar och som förändrar hur människor ser sig själva och världen. 

Ni får tillgång till innovativa verktyg och metoder för digital utbildning, inklusive maktmedveten storytelling, textproduktion, ljudproduktion, bild, animation och film. Kraftfulla berättelser utmanar stereotyper, visar på möjliga visioner och får genomslag i alla rum.

Ta steget och gör era berättelser till de som verkligen gör avtryck!

Film- och ljudproduktion

Film och ljudberättelser fångar en komplex verklighet och skapar engagemang för förändring. Vi baserar våra produktioner på verkliga erfarenheter som varsamt bearbetas till fiktion. Inom fiktionens ramar väver vi in kunskap och pedagogiska krokar som gör produktionerna till tankeväckande utgångspunkter för lärande och reflektion. Ett maktmedveten perspektiv är ständigt närvarande i så väl manus, casting samt produktionsprocess.

Har du en verklighet som fler skulle behöva ta del av? Amphi skapar medvetna och inkluderande berättelser med hög kvalitet, som fungerar som navet i ert utbildnings- och förändringsarbete.

 • Kortfilmer, animationer, ljuddrama, bilderböcker med mera
 • Manusutveckling i samverkan med målgrupper och experter
 • Produktion från ax till limpa i nära samarbete med dig och dina intressenter
 • Stöd i ansökningsprocesser för produktionsfinansiering

Webbutbildning och blended learning

Har ni ett brett kunskapsinnehåll som ska ut till många i en stor organisation? Amphi hjälper er att utveckla, producera och paketera kunskap på det sätt som passar era förutsättningar. Även här är upplevelsen ett centralt verktyg, därför ingår alltid kreativa produktioner och övningar i de material som vi utvecklar. 

I utvecklingsprocessen agerar ni sakkunniga eller bollplank, medan vårt mångsidiga team balanserar de pedagogiska och innehållsmässiga aspekterna med de konstnärliga och upplevelseskapande delarna. Innehållet paketerar vi så att det på bästa sätt når ut till era målgrupper – digitalt, tryckt, live eller en kombination av flera.

 • Webbutbildning för alla typer av lärportaler och för webb
 • Serviceavtal för uppdaterade och ständigt aktuella webbprodukter
 • Visuellt och innehållsmässigt engagerande produktioner
 • Verksamhetsanpassade utbildningar med lärmål och uppföljning

Vi finns här för dig som är

 • Projektledare

  Du som jobbar med utveckling och lärande i organisationer och för deras målgrupper

 • Sakkunnig personal

  Du som jobbar med ett specifikt kunskapsområde i din organisation

 • Samordnare

  Du som jobbar med samordning av utbildning i verksamheten, såväl digitalt som live

 • Chefer och ledare

  Du som ansvarar för att leda och organisera utvecklingsfrågor

Läs om hur vi gör i praktiken

Film och material om personer som lever med missbruk och även utsätts för våld

Linköpings Stadsmission arbetar för att ge stöd och skydd åt personer som lever med en beroendeproblematik och även utsätts för våld. Tillsammans har vi tagit fram filmer och material för att öka kunskapen och förbättra stöd och bemötande.

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Forum för levande kom till oss med en förfrågan om att ta fram en webbutbildning för öka kunskapen om rasism och likvärdigt bemötande bland myndighetsanställda i landet.

Vill du veta mer om den här tjänsten? Kontakta oss!

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se

Emma Lundqvist

+46 (0)70 990 36 92

emma.lundqvist@amphi.se