Tjänster

Kreativ utbildning

Berättelser som utmanar stereotypa bilder av människor och världen, har potential att få genomslag i alla rum. Kreativ utbildningsmaterial har förmågan att göra komplex information lustfyllt och levande.

Amphi erbjuder innovativa metoder för storytelling, textproduktion, ljudproduktion, bild, animation och film. Vi hjälper verksamheter att skapa meningsfulla upplevelser. I alla produktioner finns ett team av producenter, manusförfattare, skribenter och sakkunniga.

Teman

Film

Film som utbildningsmaterial

Amphis pedagoger, skribenter, metodutvecklare och producenter jobbar i nära samarbete för att kunna ge er utbildningsprodukter som engagerar och berör. Vi tror att nyckeln till filmer som håller i längden är ett gediget förarbete och förankring. Tillsammans formulerar vi syfte och läromål och gör avgränsningar för vilken kunskap som ska förmedlas. Vi jobbar sedan i en kreativ process där konstnärlig höjd prioriteras och vägs av mot de pedagogiska målen.

 • Medvetna och inkluderande dramatiseringar
 • En tydlig, strukturerad kreativ process
 • Professionella produktionsteam

Vad vi gör:

Konceptutveckling

Vi leder workshops för att arbeta fram hur filmen möter uppdragsgivarens pedagogiska mål.

Manusutveckling/dramaturgi

Våra manusprocesser utgår från norm- och maktkritisk berättelsestruktur.

Referensgrupper

Amphi skapar genuina berättelser som testas på relevanta målgrupper.

Produktion

I produktionen blandar vi egen personal och frilansare som har relevanta kunskap och erfarenheter inom frågorna vi arbetar med.

Kontaktperson

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se

Ljuddrama

Ljuddrama som utbildningsmaterial

Ett ljuddrama kan fånga många dimensioner av en komplex verklighet och skapa engagemang för förändring. Det kan fungera som en konversationsstartare eller som ett verktyg för kunskapsspridning. Amphi hjälper er att skapa medvetna och inkluderande berättelser med hög kvalité, som kan fungera som noden i ert utbildnings- och förändringsarbete.

 • Medvetna inkluderande dramatiseringar
 • En tydlig, strukturerad kreativ process
 • Case-baserade ljudproduktioner

Vad vi gör:

Idé- och konceptutveckling

Vi levandegör era idéer och arbetar kreativt för att få djupare användarinsikt.

Manusutveckling/dramaturgi

Våra manusprocesser utgår från norm- och maktkritisk berättelsestruktur.

Produktion

Vi erbjuder konstnärliga ljudproduktioner och dramatiseringar efter era behov.

Referensgrupper

Amphi skapar genuina berättelser som testas på relevanta målgrupper.

Kontaktperson

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se

Webb

Webbaserat utbildningsmaterial

Vill du sprida och förvalta ny kunskap i din verksamhet, men har svårt att samordna läroprocessen? Då kan en webbaserad lösning vara rätt väg för er att ta. Genom våra digitala klassrum och webbaserade lösningar kan fler delta i förändringen – samtidigt som ny kunskap kan paketeras och spridas inom hela verksamheten. Även här är upplevelsen ett centralt verktyg, därför ingår alltid olika kreativa berättelser och övningar i våra material.

 • Webbaserade utbildningsprodukter
 • Implementering och spridning av material
 • Underhåll och uppgraderingar

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar.

Idé- och konceptutveckling

Vi levandegör era idéer och arbetar kreativt för att få djupare användarinsikt.

Digitala processtöd

Vi producerar upplevelsebaserade processtöd genom olika webbverktyg.

Uppföljning 

Amphi erbjuder kort- och långsiktiga licenslösningar.

Kontaktperson

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se

Utbildningspaket

Utbildningspaket för hela organisationen

Har ni ett mångfacetterat kunskapsinnehåll som ska ut till många i en stor organisation? Amphi hjälper er att utveckla, producera och paketera kunskap på det sätt som passar era förutsättningar. I utvecklingsprocessen agerar ni sakkunniga, medan vårt mångsidiga team balanserar de pedagogiska och innehållsmässiga aspekterna med de konstnärliga och upplevelseskapande delarna. Innehållet paketerar vi så att det på bästa sätt når ut till era målgrupper – digitalt, tryckt, live eller en kombination av flera. 

 • Verksamhetsanpassat utbildningspaket
 • Upplevelsebaserad produkter
 • Verktyg för spridning och implementering av material 

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar. 

Coachning

Coachning ger dig verktyg att reflektera kring din roll som producent. 

Uppföljning

Vi genomför prioriterade insatser och utvärderar dess effekter och resultat.

Kontaktperson

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se

Ansöka om projektmedel

Hjälpa till att utveckla projektidéer

Det kan vara utmanande att tydligt beskriva hur en produktion ska gå till, vilka beståndsdelar ett projekt behöver och hur mycket de olika delarna kostar. Välskrivna och väl genomtänka dokument är den bästa starten på ett lyckat projekt. Amphi har arbetat med att utveckla projekt sedan år 2004, och har lång erfarenhet av att skriva ansökningar och ta fram specifikationer. Vi hjälper er gärna – från konceptstadium till färdig ansökan.

 • Stöd i idéutveckling och definition av pedagogiska mål
 • Text till ansökningar och upphandlingsunderlag
 • Prisuppskattningar av produkter och tjänster

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar.

Coachning

Vi hjälper ledare/projektledare att specificera pedagogiska mål.

Redaktörsläsa/författa text

Amphi författar text utifrån målsättningar med projektet som ansökan avser.

Kontaktperson

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se

Aktuellt

Emma Janke: ”Ljudmediet skapar intimitet”

Normkritiskt filmskapande med regissör Ylva Gustavsson

Boka Amphi Studio för ditt nästa event!

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Per Ringqvist

VD & Producent / Studioutvecklare

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se