Våld i nära relationer

Vi vet att arbetet med våld i nära relationer är en komplex uppgift. Med Amphi utvecklar ni era arbetsmetoder och gör det möjligt att erbjuda rätt stöd, anpassat till allas unika situation och livsvillkor. Vårt fokus ligger på att öka kunskapen, skapa vägledande rutiner och möjliggöra för långsiktigt, meningsfullt arbete.

Tillsammans skräddarsyr vi strategier som tar hänsyn till varje verksamhets behov och förutsättningar. Amphi erbjuder bland annat kunskapsfördjupningar som belyser våldsutsatthet bland äldre personer, personer med beroendeproblematik och personer med funktionsnedsättningar. Vi utformar alla våra insatser utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Utbildning och handledning

Behöver ni kompetensutveckling inom våld i nära relation? Våra utbildningar utgår från ett intersektionellt perspektiv som ger deltagarna djup förståelse för livsvillkoren hos de personer er verksamhet möter. Att arbeta med våld i nära relationer kräver särskild kompetens och metodik. Vi fyller på med kunskap och erbjuder även handledning där du tillsammans med andra i samma roll får utveckla nya arbetssätt.

Våra skräddarsydda utbildningar kan sträcka sig över kortare eller längre tidsperioder för att ge er möjlighet att utforska nya kunskaper genom praktiska övningar och fallstudier. Ni får ta del av erfarenheter och verktyg som är direkt användbara i er verksamhet.

Vi har utbildningsmaterial om bland annat våldsutsatthet hos äldre personer, personer som lever med en beroendeproblematik eller som har funktionsnedsättningar. Som en självklar del av våra utbildningar använder vi oss att Amphis maktmedvetna produktioner.

 • Utbildning för personal inom kommuner, regioner, myndigheter och civil sektor
 • Upplevelsebaserat lärande utifrån filmer och fallbeskrivningar
 • Utbildning och handledning för utbildare inom kommuner och regioner
 • Digitala utbildningar med avsnitt för individuellt lärande och lärande i grupp

Verksamhetsutveckling och processledning

Står ni inför utmaningen att utveckla verksamheten för att stärka arbetet mot våld i nära relationer? Innebär det samordning av flera förvaltningar och enheter? Amphi har lång erfarenhet av att leda samverkans- och utvecklingsprojekt där målet är att alla får en gemensam kunskapsgrund och kan arbeta åt samma håll.  

Vi leder projekt, i nära samarbete med dig som uppdragsgivare, där vi kartlägger behov, utformar utbildningsinsatser och genomför aktiviter för så väl personal som ledning. 

 • Stöd i juridisk efterlevnad och utveckling av rutiner
 • Produktion av utbildningsupplägg för webb- eller liveutbildning
 • Processledning av fokus-, referens- och projektgrupper
 • Kartläggning och sammanställningar av analys och resultat

Vi finns här för dig som är

 • Socialsekreterare

  Du som arbetar med att stödja personer som utsätts för våld

 • Samordnare

  Du som jobbar med strategisk samordning av kommunens insatser om våld i nära relation

 • Utbildningsledare

  Du som jobbar med utbildning av personal

 • Chef eller ledare

  Du som ansvarar för att leda och organisera arbetet kring våld i nära relationer

Läs om hur vi gör i praktiken

Rutiner för att fråga om våld bland äldre brukare och klienter

Rutiner är livsviktiga! Göteborg stad kontaktade Amphi och bad om konkret hjälp med att utveckla interna rutiner kopplade till våldsutsatta äldre brukare och klienter.

Förebyggande arbete mot våld med fokus på maskulinitetsnormer

Haparanda kommun ville stärka skolpersonalens kompetens inom våldsförebyggande arbete och normer kring maskulinitet. Vi åkte dit och möttes av stort engagemang och utvecklingsvilja.

Vill du veta mer om den här tjänsten? Kontakta oss!

Narges Ravanbakhsh

+46 (0)70 956 75 06

narges.ravanbakhsh@amphi.se

Ida Ali-Lindqvist

+46 (0)76 495 50 84

ida.ali-lindqvist@amphi.se

Najla Ahmed

+46 (0)73 234 99 09

najla.ahmed@amphi.se