Tjänster

Våld i nära relationer

Att möta våldsutsatta personer är en komplex uppgift. Med intersektionella arbetsätt blir ni bra på att ge rätt stöd, oavsett personens livsvillkor eller livssituation. Ni får ökad kunskap, hjälp med att utforma stödjande rutiner och möjlighet till ett hållbart arbete i verksamheten.

Amphis utbildare och projektledare har lång erfarenhet av att möta personal inom socialtjänst, LSS, hälso- och sjukvård och ideella verksamheter. Vi jobbar tillsammans med er utifrån era specifika behov och förutsättningar.

Teman

Grundutbildning om våld i nära relationer

Grundutbildning om våld i nära relationer

Det centrala för att en verksamhet ska kunna hjälpa våldsutsatta personer är kunskap. Genom kunskap ges personalen trygghet och möjligheter att kunna förstå våldet, varför det sker och även hjälpa den våldsutsatte personen. Ni kan välja specifika fördjupningar som belyser våldsutsatthet hos äldre personer, personer som lever med en beroendeproblematik eller som har funktionsnedsättningar. Våra utbildningar utgår från ett intersektionellt perspektiv som ger deltagarna en bättre förståelse för livsvillkoren hos de personer er verksamhet möter.

 • Verksamhetsanpassad utbildning
 • Stärkt förmåga att fråga, upptäcka och agera
 • Samsyn i arbetsgruppen

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar. 

Workshop

Workshops kombinerar forskningsförankrad kunskap med interaktiva övningar.

Interaktiva metoder

Med interaktiva metoder skapar vi delaktighet och möter en variation av lärstilar.

Utbildning

En utbildningsprocess som ger både teoretisk och praktisk kompetens.

Kontaktperson

Narges Ravanbakhsh

+46 (0)70 956 75 06

narges.ravanbakhsh@amphi.se

Fördjupning intersektionella perspektiv

Fördjupning om intersektionella perspektiv på våld

Har ni redan goda kunskaper om våld i nära relation? Vill du veta mer om hur du praktiskt och konkret kan arbeta med våld i nära relation med intersektionella metoder? Är du intresserad av att uppnå ett likvärdigt bemötande i er verksamhet, oavsett den stödsökandes livsvillkor? Amphi erbjuder workshops och utbildningar som skräddarsys utifrån din verksamhets behov.

 • Analys av kunskapsläge och behov
 • Skräddarsydd utbildning
 • Ett långsiktigt och levande förändringsarbete

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar. 

Handlingsplan

Vi utformar mål och åtgärder med fokus på intersektionella perspektiv.

Utbildning

En utbildningsprocess som ger både teoretisk och praktisk kompetens.

Interaktiva metoder

Med interaktiva metoder skapar vi delaktighet och möter en variation av lärstilar.

Hedersrelaterat våld

Utbildning om hedersrelaterat våld med antirasistiska perspektiv

Vill ni lära er mer om hedersrelaterat våld och förtryck ur ett intersektionellt och antirasistiskt perspektiv? Vill ni kunna upptäcka fler personers våldsutsatthet och ge ett gott och likvärdigt bemötande? Med Amphis utbildningar om antirasistiska perspektiv på hedersrelaterat våld, får er verksamhet möjlighet att säkerställa ett likvärdigt bemötande av alla våldsutsatta, och erbjuda rätt stödinsatser fritt från rasistiska föreställningar.

 • Teoretiska perspektiv och vardagsnära praktik
 • Metoder för antirasistiskt bemötande
 • Kunskap om HBTQi och heder

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar.

Föreläsning

Ger forskningsförankrad kunskap med utgångspunkt i antirasistiska perspektiv.

Workshop

Gruppen får möjlighet att lära både av Amphis experter och av varandra.

Interaktiva metoder

Med interaktiva metoder skapar vi delaktighet och möter en variation av lärstilar.

Kontaktperson

Najla Ahmed

+46 (0)73 234 99 09

najla.ahmed@amphi.se

Utbildningsprogram hedersrelaterat våld

Utbildningsprogram om hedersrelaterat våld

Vi erbjuder ett skräddarsytt utbildningsprogram om hedersrelaterat våld med antirasistiska perspektiv. Ni får förutsättning att uppmärksamma, bemöta och agera vid misstanke om våldsutsatthet. Utbildningsprogrammet löper över två till fyra månader och ger möjlighet för deltagarna att testa nya kunskaper i praktiken. Programmet kan även utökas till att inbegripa utveckling av verksamhetens metoder och rutiner och grunda dem i ett normkritiskt och antirasistiskt perspektiv.

 • Behovsanalys och normkritisk granskning
 • Skräddarsydda insatser och utbildning
 • Intersektionellt och antirasistiskt perspektiv

Vad vi gör:

Förstudie

Kartläggning av kunskapsläge genom t.ex intervjuer, enkäter och auskultationer.

Utbildningsprogram

Ett webb- och livebaserat utbildningsprogram om hedersrelaterat våld.

Utbildningsplan

Vi utformar läromål och föreslår anpassningar av utbildningsprogrammet.

Interaktiva metoder

Vi skapar engagerande läroprocesser som möter fler lärostilar.

Kontaktperson

Najla Ahmed

+46 (0)73 234 99 09

najla.ahmed@amphi.se

Utveckling av rutiner

Utveckling av ruiner för att möta våld i nära relationer

Genom rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen skapas trygghet och incitament att uppmärksamma, fråga och agera vid våld i nära relation. Organisering av arbetet är centralt för att kunna uppnå de krav som har uppställts i bland annat lagstiftning och för att kunna ge ett gott skydd och stöd till våldsutsatta personer. Vi hjälper er att ta fram rutiner som är direkt anpassade till er verksamhet.

 • Analys av kunskapsläge och behov
 • Ökad kunskap om våld i nära relationer
 • Rutiner för ett långsiktigt stödarbete

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar. 

Utbildning parallellt med rutinutveckling

Vi verksamhetsanpassar en utbildning med fokus på rutinutveckling.

Rutinutveckling

Vi stödjer er i ert arbete med att ta fram verksamhetsanpassade rutiner.

Interaktiva metoder

Med interaktiva metoder skapar vi delaktighet och möter en variation av lärstilar.

Kontaktperson

Narges Ravanbakhsh

+46 (0)70 956 75 06

narges.ravanbakhsh@amphi.se

Att utbilda om våld

Att utbilda om våld i nära relationer

Behöver din verksamhet intern kompetensutveckling inom våld i nära relation? Har din verksamhet hög omsättning av personal? Behövs kontinuerlig grundutbildning om våld i nära relation? Amphi erbjuder en process där ni lär er att själva leda utbildningsprocesser i er verksamhet. Att utbilda om våld i nära relationer kräver särskild tanke och en pedagogik som tar hänsyn till att ämnet påverkar utbildningsdeltagarna på olika sätt.

 • Nya metoder för att utbilda om våld 
 • Hjälp att ta fram utbildningsupplägg
 • Handledning och reflektion

Vad vi gör:

Behovsanalys

Vi tar reda på verksamhetens specifika behov, kunskapsläge och utmaningar.

Utbildning för utbildare

Utbildningen ger konkret stöd i att utveckla upplägg och övningar. 

Interaktiva metoder

Vi skapar engagerande läroprocesser som möter fler lärostilar.

Handledning i grupp

Grupphandledning lyfter och vidareutvecklar gruppens samlade kompetens.

Kontaktperson

Narges Ravanbakhsh

+46 (0)70 956 75 06

narges.ravanbakhsh@amphi.se

Aktuellt

Antirasistiska perspektiv i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkurs om upptäckt av våld belönas med Svenska Jämställdhetspriset

Intervju med Emma Snelder om kursen Leda arbete om våld

Vill du veta mer?

Kontaktperson

Narges Ravanbakhsh

Utbildare & Projektledare

+46 (0)70 956 75 06

narges.ravanbakhsh@amphi.se

Narges är utbildad jurist och specialiserad på intersektionella perspektiv på våld i nära relationer, rutinutveckling och uppföljande arbete.