Uppdrag

Alla

Hedersrelaterat våld och förtryck

Jämlikhet i samhälle och arbetsliv

Jämlikhet med fokus på barn och unga

Maktmedveten kommunikation

Maktmedveten produktion

Våld i nära relation

Partsrådet

Webbutbildning om inkluderande arbetsmiljö för myndigheter

Jämlikhet i samhälle och arbetsliv
Tieto

Normer på arbetsplatsen spelar roll — för en inkluderande företagskultur

Jämlikhet i samhälle och arbetsliv
Helsingborg stad

Rapport om ungas upplevelser av minoritetsstress

Jämlikhet med fokus på barn och unga
Sundbybergs folkhögskola

Utbildning i normkritik och arbete mot rasism för lärare

Jämlikhet med fokus på barn och unga
Göteborg stad

Rutiner för att fråga om våld bland äldre brukare och klienter

Våld i nära relation
Haparanda kommun

Förebyggande arbete mot våld med fokus på maskulinitetsnormer

Våld i nära relation
Eskilstuna kommun

Barn och unga med funktionsnedsättningar utsatta för hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck
Regionalt samarbete

Utbildningsprogram om hedersrelaterat våld för hälso- sjuk och tandvården

Hedersrelaterat våld och förtryck
Röhsska museet

Guidande document on the permanent exhibition 2024

Maktmedveten kommunikation
Läkare utan gränser

Kommunikationsstrategier utifrån anti-koloniala perspektiv

Maktmedveten kommunikation
Forum för levande historia

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Maktmedveten produktion
Linköpings Stadsmission

Film och material om personer som lever med en beroendeproblematik och även utsätts för våld

Maktmedveten produktion
MÄN Roks Unizon

Filmer och material om att förebygga våld med fokus på maskulinitetsnormer

Jämlikhet med fokus på barn och unga