Det finns stunder

Filmer och metodmaterial

Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än befolkningen generellt. Tillsammans med Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt producerade vi “Det finns stunder” för att sprida kunskap till yrkesverksamma om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Kompetens om våld och filmproduktion var en nyckel

Amphi projektledde produktionen av filmerna och författade utbildningsmaterialet. Referensgrupper med målgruppen säkerställde kvalitén i innehållet. Vår kompetens om filmproduktion inom våld i nära relation gav ett material som blivit ett viktigt verktyg i kunskapsspridningen om våld.

Vill du beställa “Det finns stunder”?

För att beställa “Det finns stunder” klicka här.

Utvecklingscentrum Dubbel Utsatt, Bräcke Diakoni 2012

Ur filmen om Siri
Ur filmen om Bella
Ur filmen om Fredrika