Fråga och agera vid våld

Rutiner för personal

Rutiner för att fråga och agera vid våld i nära relation ger trygghet till personal inom kommun samt hälso- och sjukvården. Rutinerna behöver utgå ifrån personalens arbetssituationer och förutsättningar.

Utveckla rutiner i utbildning

Vid fem tillfällen fick personalen på habiliteringen i Region Örebro kunskapspåfyllning och handledning för att ta fram lokala rutiner. Genom att kombinera utbildning och workshops implementerades rutinerna under själva processen.

Behöver ni rutiner för att fråga om våld?

Kontakta Lisa Malmberg, 073-648 31 08.

Region Örebro 2017