Genus och arbetsmiljö

Film

Det kan vara stor skillnad i arbetsmiljö mellan mansdominerade och kvinnodominerade arbetsplatser i samma organisation. Arbetsmiljöverket ville sprida resultaten av ett regeringsuppdrag, där kopplingen mellan arbetsmiljö och kön blivit tydlig. För att sprida informationen utvecklade vi en serie filmer.

Normkritik behövs i alla led av filmproduktion

Filmproduktion som syftar till att sprida kunskap om genusperspektiv kräver att hela produktionen genomsyras av samma perspektiv. I framtagandet av filmerna till Arbetsmiljöverket blev vår erfarenhet av normkritisk filmproduktion viktig. Det handlar om allt ifrån vilka filmare och illustratörer vi arbetar med till vilken formgivning vi väljer.

Vill du också tillgängliggöra information med film som verktyg?

Kontakta Emma Lundqvist070-990 36 92

Arbetsmiljöverket 2014