Tieto

Normer på arbetsplatsen spelar roll — för en inkluderande företagskultur

Jämlikhet i samhälle och arbetsliv

I STRÄVAN EFTER EN JÄMLIK FÖRETAGSKULTUR

Vad händer när ett etablerat tech-bolag vill och behöver visa att de är en bra arbetsplats även för dem som inte gått på KTH i Stockholm eller heter Hans? Tieto insåg vikten av att aktivt arbeta med norm- och jämlikhetsfrågor inom sina nationella ledningsgrupper. Det var dags att ta ett steg framåt.

Amphi kom in som konsulter och utbildare och tillsammans började vi arbetet för en mer inkluderande arbetskultur. Vi startade med ett idéseminarium där vi samlade utvalda nyckelpersoner för att öppna dialogen och skapa en förståelse för utmaningarna som låg framför oss.

Därefter genomförde vi intervjuer med utvalda chefer och ledare för att få insikter direkt från dem som spelade en central roll i organisationen. Dessa samtal var ögonöppnare och hjälpte oss att sätta fingret på specifika områden där förbättringar behövdes. Med den utgångspunken mejslade vi noga, och i nära samarbete med våra kunniga kontaktpersoner, ut innehållet till den workshop som sedan erbjöds alla 100 chefer och ledare inom företaget.

MED FOKUS PÅ NORMER OCH FÖRÄNDRADE STRUKTURER

  • Unconscious bias, normer och privilegier
  • Psykologisk trygghet
  • Maktstrukturer på arbetsplatsen
  • Värdet av olika kompetenser och perspektiv
  • Likvärdiga karriärmöjligheter
  • Inkluderande team och möten

NYTÄNK GENOM ÖPPENHET OCH MOD

Amphi fick chansen att djuplodande arbeta tillsammans med flera av Tietos lednings- och chefsgrupper med riktade teman kring jämlikhet, bias och normer inom den egna organisationen. Det var en spännande process där Tietos medarbetare öppet och modigt vågade visa på brister i den egna företagskulturen och utifrån det kunde jobba vidare på att stärka rutiner och dialog för att finslipa jämlikhetsarbetet.

Uppdrag som det här påminner oss om kraften i att öppna upp för dialog, utmana normer och sträva efter förändring. Tieto och Amphi visade att när människor gemensamt sätter sig i rörelse, kan de skapa en arbetsplats som speglar de mest värdefulla värderingarna: jämlikhet, medvetenhet och öppenhet.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med inkludering och likabehandling?
Hör gärna av dig till oss!

Vill du veta mer om hur vi jobbar med inkludering och likabehandling?
Hör gärna av dig till oss!

Angela Alvarez

+ 46 (0)70 817 43 40

angela.alvarez@amphi.se