Jämställd snöröjning

Animerad film

Vad har jämställdhet med snöröjning att göra? Karlskoga kommun granskade sin snöröjning ur ett genusperspektiv. Resultatet visade att de vägar som användes mest av män plogades först. Sist plogades gång- och cykelvägar som kvinnor använder mer.

Film skapar en upplevelse

I filmen ”Jämställd snöröjning” gav Amphi tydliga exempel på hur normer och orättvisor kan identifieras i vardagen. Filmen visar hur en kommun kan arbeta mer jämställt.

Vill du ha hjälp att sprida kunskap genom film?

Ring eller maila Debhora Vega076-072 04 56

Sveriges kommuner och landsting 2012